3-6 hónapos kor

Ebben a korban egyre aktívabb a baba.Hason fekve ügyesen emeli a fejét, nézeget, mosolyog, képes tárgyak, személyek irányába nyúlni.

A látás, hallás területén minőségi változások indulnak el: hosszabban nézi édesanyját, hangjára egyre többször ő maga is hangadással reagál.A hangforrás irányába fordul, bizonyos hangokra jól észrevehető magatartásváltozást produkál. Érdemes ébredés után megszólítani úgy, hogy ne lássa a hozzá beszélőt, így láthatjuk reakcióját.

Szemével képes követni a látóterében elmozduló személyt, tárgyat, kezd kialakulni a kétszemes együttlátása. 6 hónapos korára észreveszi az apró tárgyakat (akár szöszöket, morzsákat) is.

A végtagok hajlított tartása megszűnik, a csecsemőkori reflexek folyamatosan leépülőben vannak (egyre ügyesebben tudja mozgatni testrészeit, bár ezek a mozgások sokszor még összerendezetlenek, a végtagok elmozdulásai /hajlítás, nyújtás/ fokozatosan függetlenednek a fej elmozdításától).

Hason fekve a korábbi széles könyöktámaszból fokozatosan vállszéles támaszkodás lesz, képessé válik csak az egyik alkarján támaszkodva nyúlni egy érdekes dolog felé. Szimmetrikusan tartja magát, háton fekve kezeit könnyedén középvonalba tudja hozni, szájához tudja emelni, miközben tekintetével is észre veszi azokat, ami nagyon fontos lépés a szem-kéz koordináció kialakulásához. Ez fogja őt segíteni a játékokért nyúlásban,  azok megfogásában, elengedésében, a világ felfedezésében. Ebben ekkor még sokat segít neki a tárgyak szájba vétele, azzal való megismerése. Hosszasan, elmélyülten lesz képes ismerkedni velük.

Lábait hajlítgatja, képes megfogja azokat, akár a szájába is veszi őket.

Fontos, hogy a csecsemő mindkét oldalát ugyanolyan mértékben használja, kezeit, lábait hasonlóan aktivizálja. Amennyiben ebben eltérést lát a szülő, mihamarabb jelezze védőnőjének, gyermekorvosának!

6 hónapos korára képes lesz mindkét irányba fordulni. Legyen lehetősége ezt megvalósítani; biztosítsunk a csecsemő számára elegendő, biztonságos teret! Hagyjuk, hogy felfedezze saját testét, megérezze mozgásait, azok hatását, és begyakorolhassa mozdulatait. Idegrendszerének éréséhez, a későbbi ügyes mozgáshoz, és az okossághoz is nélkülözhetetlen ennek az időszaknak a nyugodt, biztonságos megélése sok-sok tapasztalatszerzéssel.

Ebben az életkorban kezdi megérteni a csecsemő, hogy a dolgok nem szűnnek meg létezni akkor sem, amikor nem látja őket; egyre több mindent megért a felnőttek gesztusaiból, beszédéből, a napi rutin ismerete által. Ebben sokat segít az állandóság, a kiszámítható napirend, ami biztonságot ad a csecsemőnek. Érdemes kukucs-játékot játszani és megfigyelni a reakcióit, vajon észreveszi-e, hogy ismétlődő játékot játszunk vele, és várja-e a folytatást.

A csecsemő képes akár 10-15 percet is eljátszani egyedül, hagyjuk, hogy ezt megtegye, ne irányítsuk minden pillanatát, szüksége van az önálló felfedezésre.

A gondozási műveletek nagyon jó lehetőséget adnak a kommunikációra. A rámosolygó személlyel tekintetkapcsolatot vesz fel, ha jól érzi magát mosolyog, hangokat ad.

3-6 hónapos kor között egyre többet gőgicsél, játszik a hangjával, sokszor ismétel magánhangzókat (á, ó, ö, majd í, ü, é, e, ú, a), és mássalhangzókat (h, m, v, majd m, p, b, t, v, k, g, n), az időszak vége felé hangkapcsolatokat produkál (má, bú, dá).

A hangadás nagyon fontos része az érésnek, ez a beszédfejlődés egyik mérföldköve, hagyjuk, hogy hallassa a hangját, és válaszoljunk rá, hiszen ezen keresztül is megérzi és megérti, hogy tud hatni a környezetére, a világ is reagál rá, ez érzelmi biztonságot is ad neki. Az édesanya, édesapa, testvérek hangja érzelmi többletet ad a helyzetekhez.

Optimális táplálkozása, állandó napirendje és ideális pihenési lehetőségei mellett kialakul a nyugodt éjszakai alvása.