A BHRGModelL©  részei

  • SzenzoMotoros Tesztek
    • Állapot- és mozgásvizsgálat (ÁMV)
    • Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid)
  • Tervezett SzenzoMotoros Tréningek (TSMT I, II)
  • Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG)

A BHRG-modellt és a részeit képező Állapot- és mozgásvizsgálatot, valamint a terápiákat Lakatos Katalin PhD, a LongiKid vizsgálatot Lakatos Katalin és Lengyel Rita dolgozták ki.

 

A vizsgálatokról: TSMT – Longitudinális komplex vizsgálat

Az Állapot- és mozgásvizsgálat az 5 éven felüli gyermekek vizsgálata, szűrővizsgálatként nagyon jól alkalmazható az iskolaérettségi vizsgálat kiegészítéseként, mert szemlélete és tartalma alapján rámutat az idegrendszer érettségének hiányosságaira, okaira, ezáltal a hatékony terápiás megsegítés alapját képezi.

Öt résztesztje az idegrendszer érettségét, a mozgást, a testvázlatot, térbeli tájékozódást, lateralitást, a taktilis területet, és a ritmust vizsgálja.
A résztesztek eredményei százalékosan értékelhetők, melyek egyértelműen mutatják a teljesítményt.

A Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid) 3 hónapos kortól 11 éves korig alkalmazható vizsgálati módszer, mely az egyes életkorokban elvárható mozgásos, kognitív, nyelvi teljesítményt, valamint az idegrendszer érettségét elemzi 280 megfigyelési szempont alapján. Kiegészítő vizsgálatai alkalmasak egyszerű szemészeti, audiológiai szűrésekre; része izomtónus-vizsgálat is.

Az eredményeket egy informatikai alapú tünetészlelő programban rögzíti a vizsgáló, mely elvégzi az értékelést, és rámutat a hiányosságokra, valamint az eltérések mértékére. Saját eszközrendszerrel rendelkezik.

A terápiákról:

1. Egyéni Tervezett SzenzoMotoros Tréningek (TSMT-I)

Az anamnézis, a tünetek és a BHRG-vizsgálateredményei alapján 1000-nél több  TSMT-I  feladatból összeállított személyre szabott mozgásterápiás program.
A terápia a szülők által otthon is végezhető; ehhez a segítséget (betanítást) a terapeuta teljes körűen, körül tekintően megadja. A szülőnek mindig van lehetősége bizonytalanságait megosztani, kérdéseire választ kapni terapeutájától. A program részei a havi kontrollok. Egy-egyterápiás program 8 hétre íródik, azután új tréninget kap a gyermek.

Kiknek ajánljuk: olyan gyerekeknek, akik nem együttműködőek, súlyosabb lemaradással (mozgásos, értelmi, beszéd, magatartási és figyelmi problémákkal) küzdenek, még csoport-éretlenek.

Célunk: az idegrendszer érési folyamatainak beindítása, az együttműködés kialakítása, a zavaró tünetek csökkentése, az adott életkorban elvárható motoros, pszichés-kognitív és szociális teljesítmények elérése, a csecsemőkori/primitív reflexprofil integrálása, a beszéd és a mozgás szinkronjának kialakítása, felzárkóztatás, minél hamarabbi csoportba illesztés.

2. Csoportos Tervezett SzenzoMotoros Tréningek: (TSMT-II)

A TSMT-II elméleti alapjaiban megegyezik a TSMT I-vel; olyan gyermekek számára alkalmazható, akik már képesek 4-6 fős csoportban együttműködni, a terapeutával dolgozni. A módszert sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen végezni. Az alkalmazott feladatok a konkrét műveleti időszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a szenzomotoros szinkronok, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a  ritmusérzékés a motoroskreativitás, az egyidejű többcsatornás figyelemfejlődését is elősegítik, s emellett az úgynevezett primitív/csecsemőkori reflexprofil integrációját is kialakítják. E készségek és képességek a sikeres iskolai beválás nélkülözhetetlen alapját képezik.

Kiknek ajánljuk: „ügyetlen”, hiperaktív, iskola-éretlen, részképesség-gyenge, önbizalom-hiányos, spektrumzavarosgyerekeknek.

Célunk: a sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességek fejlesztése (utánzás, többirányú figyelem, emlékezet, sorrendiség, ritmusérzék, mozgás-beszédszinkron, terhelhetőség, belső kontroll stb.), helyzet-felismerési és problémamegoldó képességek fejlesztése és változatos mozgásélmények megtapasztalása.

3. Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG)

Ez az uszodai terápia hatékony kiegészítője az egyéni és a csoportos szárazföldi terápiáinknak, de önmagában is sokat segít a félős, kötődési problémákkal, koordinációs és egyensúlyi problémákkal küzdő vagy víziszonyos gyerekek vízhez szoktatásában, kéreg alatti idegrendszeri funkcióik további érlelésében.

Kiknek ajánljuk: volt koraszülött, megkésett mozgás- és/vagy beszédfejlődésű, „ügyetlen”, figyelemproblémás, hiperaktív, iskolaéretlen, részképesség-gyenge, önbizalom-hiányos, spektrumzavaros gyerekeknek.

Célunk: a szárazföldi fejlesztések hatásainak megerősítése, fokozása; szülő-gyerek bizalom megerősítése, az irányíthatóság, együttműködési készség, mozgáskoordináció, ritmusérzék, egyensúlyérzék, figyelem, önkontroll, önbizalom fejlesztése; vízhez- szoktatás.

4. Koraszülött és/vagy fejlődésükben megkésett babák egyéni kádas programja (baba HRG)

A fejlődésükben zavart szenvedett – koraszülött, anyai és vagy magzati okból méhen belül eltérőn fejlődött, szülés közben sérült, vagy szülés után nehezen adaptálódott – csecsemők kismedencében zajló komplex terápiája. (Olyan babák számára is ajánlott ez  a speciális korai HRG-terápia, akiknél a szülők azt veszik észre, hogy nem figyel eléggé, illetve szegényesnek tűnik a mozgása.)

Szükség esetén 1-2-3 héten keresztül tartó intenzív (akár heti ötszöri) komplex, személyre kialakított szenzoros ingerprogramot, mint „LÖKESTERÁPIÁT” is tudunk a HRG-terápia mozgásanyagához kapcsolni.

Kiknek ajánljuk:  koraszülött és/vagy eltérő fejlődésű babáknak korrigált  6  hónapos korig.

Célunk: a fejlődés esetleges eltéréseinek preventív/korrektív célú megsegítése, jobb vizuális és auditív figyelem, javulóegyensúlyérzék, illetve normál izomtónus kialakítása.

5. Egyéni kognitív fejlesztés

A  fejlesztő- és gyógypedagógia eszközeinek felhasználásával egyéni igényekre tervezett komplex „okosító” foglalkozások az olvasás, írás és a matematika megalapozására, finommotorikai és nyelvi eszközök beépítése mellett.

Kiknek ajánljuk: nagyobb lemaradást mutató, kis csoportban még nem együttműködő gyerekeknek, vagy olyanoknak, akik csoportos helyzetben könnyen elveszítik a figyelmüket, koncentrációjukat.

Célunk: a hiányosságok pótlása változatos fejlesztőeszközök segítségével; az iskolaérettséghez szükséges részképességek megalapozása; diszlexia-prevenció, diszkalkúlia-prevenció, grafomotoros fejlesztés.

6. Kiscsoportos kognitív fejlesztés

A  fejlesztő- és gyógypedagógia eszközeinek felhasználásával történő komplex fejlesztés, mely kihasználja a csoportos foglalkozások motiváló hatását.

Kiknek ajánljuk: kisebb lemaradást mutató, kiscsoportban már együttműködő gyerekeknek,  iskola előtt állóknak  — a sikeres iskolakezdést megalapozandó.

Célunk: az iskola-érettséghez szükséges részképességek és kultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) megalapozása széleskörű eszközpark alkalmazásával. Diszlexia- és diszkalkúlia-prevenció, grafomotoros fejlesztés.

7. Hallásébresztő terápia (AIT)

Szoros kapcsolat figyelhető meg a külvilág hangjainak érzékelése, és az ezzel kapcsolatos egyéni reakciók között, így a hallási ingerfeldolgozás minősége sok esetben meghatározó a speciális magatartási, pszichés és a tanulási problémák esetében.
Az AIT hasznos eszköz arra, hogy segítséget nyújtson az auditív ingerek észlelésére és feldolgozására, a figyelmi és magatartási problémák leküzdésére.

A Dr. Guy Berard által kifejlesztett (Auditory Integration Training, rövidítve: AIT) módszer egy nemzetközileg elismert hallásterápia, amely eredményesen alkalmazható autisták és tanulási zavarral küzdők esetében is.

BHRG Modell bemutatkozás