Az egyéni TSMT terápia (TSMT I)

Kinek ajánljuk?

Az egyéni Tervezett Szenzo-Motoros Tréning (TSMT I) terápiát olyan gyermekeknek ajánljuk 3 hónapos kortól 8 éves korig, akikre az alábbi tünetek közül egy, vagy több jellemző:

 • Megkésett beszédfejlődés
 • Megkésett mozgásfejlődés
 • Gyermekkori autizmus nem együttműködő gyermek esetén
 • Asperger szindróma nehezen együttműködő gyermek esetén
 • Nagyfokú figyelmi és koncentrációs problémák
 • Központi idegrendszeri sérülés (CP) 5 éves kor alatt
 • Nagyfokú tanulás alapú zavarok (Dyscalculia, dyslexia, dysgraphia)
 • Regulációs zavarok (Evés -, alvás – problémák)
 • Viselkedésbeli problémák, fokozott agresszió
 • Szorongás
 • Együttműködés hiánaa
 • Kontrollfunkciók gyengesége
 • Szenzoros feldolgozási zavarok (SPD)
 • Prevenciós jelleggel, amennyiben a fentebb található tünetek jelentkeztek már a családban szülő/nagyobb testvér esetén

Amennyiben a gyermek fejlődésének megkésettsége 3-6 hónapnál nagyobb, vagy stagnálása jelentős, vagy vizsgálatokkal igazoltan az akadályozott övezetben, azaz 50%-nál alacsonyabb szinten teljesít az Idegrendszer érettség, és a Mozgás érettség területén, javasolt elkezdeni a gyermek egyéni TSMT terápiás fejlesztését. Abban az esetben is javasolt az egyéni terápia elkezdése, ha a gyermek nem képes a terápiás feladatok megértésére, utánzására vagy végrehajtására, vagy viselkedése regressziót, opponálást mutat, és feladathelyzetbe nem hozható, figyelme rövid, könnyen terelődik, és nem képes más szakemberekkel együtt működni.

Hogyan történik a TSMT I terápia?

Az egyéni TSMT terápia minden esetben a Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid) felmérésével indul, mely visszajelzést ad a gyermek szenzo-motoros és kognitív állapotáról, kimutatja az esetleges elmaradásokat, és meghatározza a terápiás célokat. Amennyiben a gyermek nem együttműködő a felmérés alatt, vagy vizsgálati helyzetbe nem hozható, az elsődleges terápiás cél ennek az együttműködésnek a kialakítása, ami megkönnyíti a gyermek valós részképességprofiljának a kimutatását az első fél éves kontrollvizsgálatkor.

A szakképzett TSMT terapeuta az első vizsgálat után több, mint 1000 feladatból választja ki és állítja össze a személyre szabott TSMT tréninget, majd betanítja a szülőknek, akik így otthon tudják a feladatsort gyakorolni a gyermekkel a terapeuta által meghatározott rendszerességgel. Igény szerint lehetőség van egy hónapban több alkalommal is gyakorolni a családnak a terapeutával, a protokoll szerint azonban havonta egy alkalommal kötelező kontrollra visszamenni az intézménybe. A havonta történő kontrollon és a kéthavonta történő átíráson a terapeuta beállítja a feladatok és az ingerek erősségét, szükség esetén korrigálja a feladatok kivitelezését, és a terápiás céloknak megfelelően nehezíti a feladatokat.

Mennyi ideig tart a TSMT I terápia?

A TSMT I terápia életkortól és együttműködéstől függően alkalmanként 20 perctől (3 hónapos és 12 hónapos kor között) 90 percig tart. Az ismétlések előrehaladtával egy időben csökken a tornasor elvégzésének ideje, ám bizonyos életkor után 30 percnél kevesebb idő hatástalan az idegrendszeri struktúrák hatékony átformálására. A TSMT I terápia jellemzően legalább fél évig tart, ezután visszamérés következik, ami meghatározza a további terápiás célkitűzéseket. Amennyiben a gyermek életkori elmaradása a kontrollvizsgálat után 3 hónapnál kevesebbet mutat, vagy tünetei csökkentek, vagy teljesen eltűntek, a terápia abbahagyható, vagy más fejlesztéssel (logopédia, gyógypedagógiai fejlesztés, drámapedagógia, alapozó terápia, csoportos TSMT terápia stb) kiváltható.

Csoportos TSMT terápia (TSMT II.)

Kinek ajánljuk?

A csoportos Tervezett Szenzo-Motoros Tréning (TSMT II) terápiát olyan gyermekeknek ajánljuk 18 hónapos kortól 12 éves korig, akikre az alábbi tünetek közül egy, vagy több jellemző:

 • Beszédfejlődés zavara, vagy akadályozottsága
 • Mozgásfejlődési bizonytalanságok, elakadások, ügyetlen mozgáskivitelezés
 • Figyelmetlenség, koncentráció problémája az alábbi területeke:
  • Rövidtávú memória, rövidtávú munkamemória
  • Egyidejű többcsatornás figyelem
  • Feladatok sorrendjének megjegyzése
  • Önálló munkavégzés
 • Tanulás alapú zavarok, tanulási veszélyeztetettség (Dyscalculia, dyslexia, dysgraphia)
  • Téri tájékozódás nehezítettsége
 • Jobb-bal oldalak közti különbség bizonytalansága
 • Szinkronfunkciók gyengesége
 • Viselkedésbeli problémák:
  • Szorongás, önbizalomhiány
  • Kontrollfunkciók gyengesége, enyhe hiperaktivitás
  • Társas helyzetek elfogadása, társakkal együttműködés
 • Szenzoros feldolgozási zavarok (SPD)

A csoportos TSMT terápia azoknak a gyerekeknek javasolt, akik a Longitudinális Komplex Vizsgálat alatt elérik az Idegrendszer érettség és Mozgás érettség területén az 50-75%-os szintet, ám a Kognitív terület Figyelmi részén 75% alatt teljesítenek. Fontos, hogy a csoportos tornában résztvevő gyermekek együttműködőek legyenek, és képesek legyenek 4-8 fős csoportban önállóan, vagy kevés segítséggel dolgozni. Látványos eredményt lehet elérni mozgásukban bizonytalan, hiperaktív, iskola-éretlen, vagy bizonytalan gyerekeknél, akiknek a figyelmi funkciói mindenképpen fejlesztésre szorulnak.

Hogyan zajlik a TSMT II terápia?

A terápia tornatermi körülmények között, ingergazdag környezetben történik, jellemzően szülők nélkül – ez alól kivételt képeznek a babacsoportok, valamint az súlyosan megkésett, de csoportba integrálható gyermekek csoportjai. Egy-egy csoport 4-8 főből álló, homogén, azonos tudásszinten áll, így személyre szabott tréningek megtanulására alkalmas. A terapeuta előre berendezett teremben vezeti a gyakorlatokat, meghatározott tréningelemek szerint. Az alkalmazott feladatok a konkrét műveleti időszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a szenzomotoros szinkronok, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás, az egyidejű többcsatornás figyelemfejlődését is elősegítik, s emellett az úgynevezett primitív/csecsemőkori reflexprofil integrációját is kialakítják. E készségek és képességek a sikeres iskolai beválás nélkülözhetetlen alapját képezik.

Mennyi ideig tart a TSMT II terápia?

A TSMT II terápia alkalmanként 45-90 percig tart, hetente 2-3 alkalommal. A tréningek rendszerint a tanév rendjét követik, így szeptembertől júniusig érdemes a gyermeket a látványos eredmények érdekében beíratni. A tréningek kéthetente nehezednek, és a feladatok súlyozása is tréningsorról tréningsorra változik. A kontrollvizsgálat a csoportos terápia esetén a tréningsorok befejezése után, év végén javasolt, ennek eredménye jelzi, hogy a gyermek javasolt-e további – haladó csoportban végzett – terápiára, vagy más fejlesztéssel, sporttal tudják kiváltani a TSMT II alkalmakat.

HRG (vízben végezhető terápia)

Kinek ajánljuk?

A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG) terápiát olyan gyermekeknek ajánljuk 6 hónapos kortól 8, bizonyos esetekben 12 éves korig, akikre az alábbi tünetek közül egy, vagy több jellemző:

 • Koraszülöttség
 • Megkésett beszédfejlődés
 • Megkésett mozgásfejlődés, koordinációs zavarok, koordinációs nehézségek
 • Gyermekkori autizmus (nem együttműködő gyermek esetén)
 • Asperger szindróma (nehezen együttműködő gyermek esetén)
 • Nagyfokú hiperaktivitás
 • Nagyfokú figyelmi és koncentrációs problémák
 • Központi idegrendszeri sérülés (CP) 12 éves korig
 • Regulációs zavarok (Evés, alvás, viselkedésbeli problémák)
 • Viselkedésbeli problémák
  • Fokozott agresszió
  • Szorongás
  • Együttműködés hiánya
  • Kontrollfunkciók gyengesége
  • Szülő-gyermek viszony problémái, kötődési zavarok
 • Szenzoros feldolgozási zavarok (SPD)
 • Úszás előkészítés – mint sportági alaptechnika

A HRG kiegészítő terápiája mind a TSMT I, mind a TSMT II terápiának.  A módszer kihasználja a vízi közeg jellegzetességeit (hőmérséklet, felhajtó erő, közegellenállás, stb), és azt, hogy ez a környezet folyamatos ingert jelent a gyerekek bőrével érintkezve, ami nagyon jó hatással van az idegrendszerre. Nem együttműködő, nehezen kötődő gyermekek esetén javasolt a TSMT I terápiát HRG terápiával kiegészíteni, mert a megváltozott közeg mind az egyensúlyi ingereket, mind az együttműködést pozitívan befolyásolja, valamint a nem integrálódott archaikus reflexek leépítésében is nagy szerepet játszik.

Hogyan zajlik a HRG terápia?

A HRG terápia testmeleg vízben történik, ahol a terapeuták a deficit és tudásszint alapján homogén csoportoknak választják ki több, mint 1000 feladat közül a gyerekeknek megfelelő elemeket. A HRG terápia jellemző tulajdonsága, hogy a szülő is bent van a medencében, a HRG terapeuta pedig a 10-12 főből álló csoportot ennek megfelelően instruálja. Sokféle eszközt alkalmazva változatos helyzetekben adunk aktív és passzív ingereket a gyerekek számára, így kipróbálják önmagukat, megtanulnak reagálni a különböző egyensúlyi helyzetekre, tapasztaltokat szereznek saját testükkel kapcsolatban, okosodnak, javul az észlelésük, figyelmük, emlékezetük. A több, mint 1000 feladatot egyre nehezedő rendszerben, a gyermekek mozgásfejlődésének állomásait követve valósítjuk meg a szülő/kísérő segítségével tanmedencei környezetbe.

Mennyi ideig tart a HRG terápia?

A HRG terápia alkalmanként 40-90 percig tart, heti 1-2 alkalommal. Egy-egy tréningsort a terapeuták 5-10 alkalommal gyakoroltatnak a gyermekekkel és szüleikkel, mivel a vízben megfelelő poszturális kontroll lassabban alakul ki és válik biztonságossá, ezért magasabb ismétlésszám javasolt. A HRG terápiák megkezdése és befejezése is a Longitudinális Komplex Vizsgálattal, a LongiKid-del történik.

ABA

FORRÁS: HTTPS://AOSZ.HU/ESOEMBER/AZ-ABA-TERAPIAROL-ES-A-TERAPIAS-KOZPONTROL/

AZ ABA TERÁPIÁRÓL 

Megjelent az Esőember 2010/4 számában.

Az autizmusnak sokféle terápiája van, azonban a tudományos kutatások eredményei szerint a legeredményesebb terápiás módszer az Applied Behavior Analysis, az ABA, magyarul: alkalmazott viselkedéselemzés. A módszer alapjait a ’60-as években megkezdett kutatásai alapján Ivar Lovaas fektette le. A ’80-as években kezdődött az ABA terápia szélesebb körű alkalmazása a gyakorlatban.

Az ABA a viselkedésterápiák közé sorolható. A módszer gyermekközpontú, a gyerek motivációján alapul, s nagy hangsúlyt fektet a gyermek és a terapeuta közötti pozitív kapcsolatra. A terápia a pozitív megerősítésre alapoz, ami a tanulás egyik legfontosabb tényezője. A terápia célja egyrészt a készségfejlesztés (beszéd, kommunikáció, játékkészség, kognitív képességek, önellátás, motorikus készségek stb.), a helyes viselkedés elősegítése, másrészt az adott helyzetben nem megfelelő viselkedés leépítése.

Jutalom és kis lépések

A módszer a megfelelő viselkedés jutalmazásával segíti annak elsajátítását. A helyes viselkedés kezdetben segítséggel valósul meg, így kevés lehetőség van a hibázásra; ez segíti a terápia pozitív hangulatának fenntartását. A rossz válaszokat a jutalom elmaradása követi. Az, hogy mit használunk jutalomként, vagyis a helyes viselkedés megerősítőjeként, a gyermek motivációjának függvénye. Ez tehát bármi lehet, ami a gyermek érdeklődését felkelti, amivel szívesen játszik, vagy bármilyen cselekvés, amiben szívesen vesz részt. A terápia előre haladtával törekedni kell az életkornak megfelelő, szociális megerősítők (pl. dicséret) használatára.

A terápia a fent említett komplex készségek elsajátítását kis lépésekre bontva segíti. Az ABA terápiában a tanítás két fő formában zajlik: a terápia egy részét az intenzív tanítás, vagyis az asztali feladatok megoldása teszi ki, ugyanakkor a természetes környezetben való eligazodás tanítása is fontos szerepet kap. Ezen kívül a terápia magában foglalhat például szenzomotoros szüneteket, különböző kreatív tevékenységeket (festés, gyurmázás stb.), illetve számos más elemet, amelyek a terápiás foglalkozások változatosságában játszanak szerepet. A gyakori jutalmazás, a pozitív hangulat, a könnyű (80%) és nehéz feladatok (20%) állandó váltakozása, illetve a gyors tempó segíti a figyelem fenntartását, és a problémás viselkedések elkerülését.

Az ABA terápia kezdettől fogva nagy hangsúlyt fektet a megfelelő kommunikáció tanítására. A terápia sikerének fontos feltétele a gyermek környezetének együttműködése, hisz a tanulás jó esetben folyamatos. Ahhoz, hogy a terápia a lehető leghatékonyabb legyen, legalább napi 5-6 óra foglalkozás, illetve minél korábbi intervenció szükséges. A terápia konkrét, pontosan kidolgozott tanítási módszerek mentén zajlik, folyamatos adatgyűjtés, és az adatok monitorozása mellett.

LOGOPÉDIA

Forrás:
https://fpsz.hu/logopedia/
http://korai.ro/index.php/hu/bejegyzes/14-gyakori-ka-rda-sek/6-mi-az-a-logopa-dia/

LOGOPÉDIA

Az ellátás során a szakemberek a beszéd, a hangképzés és a nyelv zavarait ismerik fel és próbálják azt kijavítani.

Mikor javasolt logopédushoz fordulni?

Ha gyermekének

 • gagyogása színtelen, rekedtes, monoton
 • 2 éves korában szókincse még nem éri el az 50 szót, vagy nem használ 2 szavas mondatokat
 • beszédfejlődése megakadt, szókincse lassan bővül
 • beszédébenszótöredékek, halandzsa szavak fordulnak elő
 • beszéde nyelvtanilag helytelen
 • beszéde nehezen érthető, sok hangot helytelenül ejt
 • beszédértése bizonytalan, nem érti a meséket, nem szívesen hallgat mesét
 • hangszíne rekedt, fátyolos
 • beszédével már kezdetektől fogva problémák vannak, iskolás korában olvasás, írás, helyesírási vagy számolási problémákkal küzd
 • beszéde akadozó, teste görcsösen mozog közben (úgynevezett beszédfélelmevan)
 • levegővétele beszéd közben érezhetően helytelen, gyorsan beszél
 • lélegzése szájon át történik, nyeléskornyelvét a fogsorához nyomja

A beszédjavítás vagy terápia a logopédiai tevékenység legmeghatározóbb része, amelynek során megvalósul a beszédhibás gyermek személyiségének és beszédhibájának korrekciója. Ez körülhatárolható, egyénre lebontott terv alapján, célirányos kommunikációs és funkciófejlesztő tevékenységgel, valamint beszédgyakorlatokon keresztül történik. A beszédhiba megszűnése, javulása nem jelenti a gondozás lezárulását. Szükség lehet még utógondozásra, amely a kezelésre járt, főleg súlyos, beszéd- és nyelvi zavarban szenvedők beszédállapotának szinten tartását, ellenőrzését jelenti meghatározott időközönként.

Interjú Leitold Orsolya logopédussal:

A TSMT Fejlesztő Központban fontosnak tartjuk a társszakmák közti együttműködést. Leitold Orsolya a Fejlesztő Központ munkatársa idén a logopédia foglalkozást fogja tartani. Ezzel kapcsolatban kérdeztük őt.

Röviden tudnál esetleg magadról pár szót mondani?

2010-ben szereztem meg az első diplomámat, amit még kettő követett és számos tanfolyam. Ezek mellett a módszertani táram az összefüggő terepgyakorlaton szélesedett ki. Mentoromtól nemcsak a szakmát, de a gyerekekhez vezető utat is megtanulhattam. A beszéd elsajátításának egyéni útjait pedig a saját gyermekeim mellett is megtapasztaltam.

Miért pont a logopédiát választottad?

Diszlexia veszélyeztetett kislány voltam, rengeteg fülbetegséggel küzdöttem az ovis éveim alatt. A nagycsoport ismétlő éveiben szüleim felismerve azt, hogy a többi gyermekhez képest keverem az irányokat, tükörírással írtam a nevem rajzaimra, nagyon megijedtek. A 90-es években vidéken még kevés szó esett arról, hogy mi állhat ezeknek a dolgoknak a hátterében. Anyukám sokat kutatott, olvasott, míg rátalált a diszlexiára és elvittek egy gyermekpszichológushoz. A vizsgálatot követőenlogopédushoz irányított, diszlexia prevenciót javasolt. Erika nénihez hetente kétszer jártam, hatalmas örömmel! Életemben először ott éreztem magam igazán ügyes kisgyereknek. Ez az érzés olyan erős maradt bennem, hogy évek múltán is kérdezgettem, hogy kihez jártam én akkoriban és ennek a foglalkozásnak mi a neve, mert ezt akarom csinálni, ha nagy leszek. És az is lettem, a prevenció eredményeképp nem lettem diszlexiás, sem más tanulási nehézséggel nem küzdöttem az iskolás éveim alatt.

Hogyan differenciálod, hogy milyen fejlesztést kapjon egy kisgyerek?

Ezt alapvetően az életkor befolyásolja. 3 éves korig a gyermekek logopédiai ellátása a nyelvi késést támogatja, nagyobb életkorban már inkább az artikulációs bázis fejlesztése a cél, valamint a tanulási nehézségek megelőzése. A logopédia viszont egy rendkívül izgalmas tudomány, foglalkozunk a beszédfolyamatosságát érintő kórképekkel, mint a dadogás-hadarás, szabálytalan nyelésfunkcióval, vagy épp a nem megfelelő hangképzéssel is. Itt, a Központban a nyelvi késés terápia, az artikuláció javítása és a komplex anyanyelvi fejlesztés érhető majd el. A családok leggyakrabban ezekkel a problémákkal keresik fel a szakembereket.

Kinek tudnád ajánlani a logopédiát?

Minden kisgyereknek, akinél a szülők úgy érzik, hogy elmarad a kortárs csoport átlag beszédállapotától. Akár szókincsben, akár az artikuláció tisztaságában. Mindenképp figyelemfelhívó jel, ha a családban volt már akiről tudni lehet, hogy későn kezdett beszélni, nehezen tanult meg olvasni. Szerencsére a gyerekek szeretnek logopédiára járni.

Milyen változást/fejlődést tapasztalhatnak a szülők és mennyi idő után?

A nyelvi késő kisgyermek elkezd szavakat használni, megjelennek a várva várt első szóösszetételek, mondatok! Hatalmas öröm ez a szülőknek, ami visszahat a gyermekre is! Hasonlóan az artikuláció hibáinak javulásánál is. Saját kislányom aranymondása volt a “litka katkusz”. Nemcsak hangcsere, de még a hangok sorrendjével is gond volt. Hosszú idő volt, mire kitisztult. Ezért nehéz megjósolni időtartamban a várható eredményt. Valakivel egy vagy két tanév erejéig is dolgozunk, másnak kevesebb idő is elegendő. Nagyban függ, hogy otthon tudnak-e gyakorolni a gyermekkel.

Hogyan egészítik ki egymást a logopédia és a TSMT terápia?

Logopédusként az évek alatt több esetben is éreztem azt, hogy valami hiányzik. Hogy nem találom meg az áttörést, a várt fejlődés elmarad. Tudtam, hogy fontos a mozgásfejlesztés, küldtem mindenkit, akiről úgy gondoltam, hogy szüksége van rá. A legjelentősebb fejlődést a TSMT-re járó tanítványaimnál tapasztaltam. Egyszerűen alkalmas lett a gyermek idegrendszere arra, hogy a logopédiai terápiát hatékonyan ráépíthessem. A TSMT, ahogyan a logopédiai fejlesztés is egy alapos vizsgálattal kezdődik, garantálva azt, hogy egyénre szabott legyen. Régi megállapítás, mely szerint a mozgás és a beszéd, mint két fogaskerék működnek már jól ábrázolja, hogy ez a kettő mennyire segíti, kiegészíti egymást!

NYÁRI TÁBOROK: 

A BHRG Alapítvány évek óta megszervezi a nyári intenzív táborokat, ahol

 • HRG fejlesztés
 • csoportos TSMT foglalkozás
 • meseterápia
 • állatasszisztált terápia
 • finommotorikai fejlesztés

várja a gyerekeket.

Idei táborokról: hamarosan!

MÓDSZERTANI KÖZPONT

A TSMT Fejlesztő Központ a TSMT és HRG módszerek oktatóközpontja.

A nálunk dolgozó terapeuták nem csak kiváló szakemberek, de aktív szerepet vállalnak mentorként és oktatóként az új hallgatók képzésében.

Az oktatás részeként a hallgatók gyakran a Fejlesztőközpont termeiben vesznek részt szupervíziókon, gyakorlati órákon, vagy éppen hospitálnak a hozzánk érkező családoknál. 

Bővebb információ: https://www.bhrgmodel.org/hun/kepzesek