Gyakran ismételt kérdések

1. Mi a TSMT?

 A TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) egy mozgásterápiás program.  A nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyerekek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik. A módszer Lakatos Katalin nevéhez fűződik, aki 1993-ban hívta életre a gyermekellátó és módszertani intézményünket a BHRG Alapítványt (Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány). Az alapítvány jelenleg a gyermekellátások támogatását intézi, valamint társadalmi érzékenyítésben, felnőttképzésben és módszertani kutatásban működik közre.

2. Hogyan épül fel a TSMT program?

Első lépés a részletes szenzo-motoros felmérő vizsgálat, ennek eredménye alapján javasol a TSMT szakember további fejlesztési programot, figyelembe véve:
  – a gyerek fejlődésben való lemaradását
  – a szülők lehetőségeit és kapacitását
TSMT I. – egyéni fejlesztési program
Az első lépés a részletes felmérő vizsgálat.   A vizsgálati eredmények alapján, a gyerek egyéni fejlettségének megfelelően tervezi meg a tornatervet a TSMT szakember. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyerek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A terapeuta megmutatja a szülőnek a feladatokat, akik a továbbiakban otthon gyakorolják a tornát a gyerekkel. Az előre egyeztetett kontroll vizsgálatok során a terapeuta és a szülő konzultálnak a következő lépésekről.
TSMT II. – csoportos fejlesztési
Az első lépés a részletes felmérő vizsgálat.
A vizsgálat alapján a terapeuta csoportos foglalkozáson a teljes csoport hiányzó készségeinek javítására adja a feladatot. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyerek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.HRG – vízben történő fejlesztés
A vizsgálat alapján a terapeuta jellemzően a szülőkkel együtt történő csoportos foglalkozáson, teljes csoport hiányzó készségeinek javítására adja a feladatot. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyerek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.
– TSMT I.  Vizsgálat egyéni Tréningterv/ tornaterv megtanítjuk a szülőknek kontroll
– TSMT II. Vizsgálat csoportos torna kontroll

3. Hány éves kortól ajánljuk tornánkat?

3 hónapos kortól (pl. a fejtartás problematikájának megjelenésétől) az iskoláskorig (pl. tanulási problémák) foglalkozunk gyerekekkel. Jellemzően a 3 éves kor alatti gyerekek egyéni tornán, a nagycsoportos és kisiskolások pedig csoportos foglalkozásokon vesznek részt, de minden esetben a TSMT szakember első felmérése a meghatározó a megfelelő terápia kiválasztásában.

4. Hány éves korig ajánljuk tornánkat?

Az idegrendszeri érési folyamatok eredményesen a prevenció időszakában fejtik ki hatásukat, ezért 11. életév felett már sportági tevékenységeket, tehetséggondozó intézményeket javaslunk a hozzánk érkező családoknak.

5. Milyen tünetek, észrevételek esetén ajánlott elkezdeni a TSMT-t?

– hangokkal, látási ingerekkel kapcsolatosan történő túlzott/alulműködésre utaló reakciók,
– tapintással, öltözködéssel kapcsolatos problémák
– szoptatással, nyeléssel vagy evéssel kapcsolatos problémák,
– izomtónus problémák esetén (pl. mert nem használja a gyermek valamelyik oldali végtagját, vagy mert úgy tűnik gyurmából van),
– a szülő által tapasztalt túl hamar/későn megkezdett mozgásforma (pl. forgás, kúszás, mászás, lépkedés, járás) esetén,
– ügyetlen, rendezetlen nagy- és finommozgások esetében (pl. a gyermek gyakran elesik, felborítja a poharat miközben nyúl érte, hárítja a gyöngyfűzést, rajzolást stb.),
– későn kezdő/nem beszélő gyermek esetén,
– kóros mozgások, repkedő kézmozdulatok megjelenése
– eltérő játéktevékenység tapasztalása,
– alvászavar,
– beszéddel kapcsolatos: figyelmi-, beszédértési-, kommunikációs zavar esetén,
– gondolkodással, emlékezettel, koncentrációval, motivációval, elmélyüléssel kapcsolatos probléma felmerülésekor,
– csecsemőkori kötődési-zavarok, megnyugtathatatlanság miatt,
– érzelmek megosztásának eltérése/hiánya kapcsán,
– tiltások meg nem értése/be nem tartása esetén,
– szabályfelismerés, szabálykövetés elmaradása okán,
– kezelhetetlen akaratos, öntörvényű viselkedés, valamint dührohamok, agresszió miatt,
– szorongás, depresszió, fóbiák tapasztalása kapcsán,
– részképességek zavara, tanulási problémák esetén,
stb.

6. Hogyan hat a TSMT a gyermekekre?

A saját testen megtapasztalt ingerhatások, a változatos mozgásformákat gyakoroltató, különböző eszközökön végzett feladatok beindítják/felgyorsítják az idegrendszer érési folyamatait, javítják az idegpályák kapcsolódásait, az agysejtek közötti kapcsolatok, (szinapszisok) hálózatának kialakulását.
A mozgásos feladatokban komplex fejlesztő hatás érvényesül. A fejlődés hatása az alábbi területeken jelenik meg:
> Proprioceptív érzékelés: testünk helyzetének érzékelése. Annak tudatosulása, hogy melyik testrészünk hol van és mint mozog a térben valamennyi feladatban érzékelésre kerül;
> Egyensúly: foglalkozásainkon padon és pallón, billenőlapon és nagylabdán, talajon vagy svédszekrényen, tárgy használatával, vagy anélkül a figyelem egyidejű, de több irányú megosztásával tevékenykednek a gyerekek;
> Izomtónus: valamennyi eszközünkön és tárgyhasználat közben szükséges az izomtónus a helyzetek felvételéhez és megtartásához, valamint az egyenletes izomerő adagolás például a labda működtetéséhez, az ugrálásokhoz, vagy éppen gördeszkás húzásokhoz/tolásokhoz;
> Mozgáskoordináció: tornafeladatokban szükséges a két kéz munkájának összehangolása, vagy a kéz és a láb mozgásának összehangolása;
> Reflexek gátlása: számos reflex hasznos a mindennapi életünkben, de vannak olyanok, melyeknek gátlás alá kell kerülnie, hogy ne nehezítse meg a gyerekünk életét, például az iskolapadban ülve. Iskoláskor előtt, a prevenció időszakában tudunk erre a problémára feladatokat adni különböző eszközök (nagylabda, billenőlap, gördeszka, vagy trambulin) használatának segítségével;
> Finommotorika, grafomotorika és beszédmotorika: minden TSMT feladat azért is olyan értékes és komplex, mert a gyerek a saját mozgását beszéddel, énekléssel kíséri (például testrészeit megnevezi, számol, mondókát mond feladatvégzés közben), a mozgásos feladatokhoz pedig finom-, és grafomotoros feladatok kapcsolódnak akár egy gördeszkával végzett gyakorlat során is;
> Kognitív terület részképességei: a gondolkodás, figyelem, emlékezet, memória, kontrollok minden megküzdéses helyzetben előkerülnek torna feladatokban;
> Szociális funkciók: nagyon fontos célkitűzés a torna feladatok kapcsán, hogy az együttműködési készség, feladattartás, szabályfelismerés, szabálykövetés, viselkedésszervezés javuljon, mert ez elősegíti a gyerekek szocializációját, beilleszkedését különböző közösségekbe;
> Ingerek: a gyerekek számára a látási, hallási, tapintási és térben felvett forgásos, mozgásos ingerek mind-mind szükségesek az idegrendszer érése szempontjából.

7. Minden gyermeknek való ez a torna, vagy vannak kivételek, akiknek nem ajánlják?

Ellenjavallat nincs, általában 3 hónapos kor betöltése után találkozunk először csecsemőkkel, illetve a mozgásfejlődés állomásai közül a fejtartás az első lépcsőfok, amelynek kialakulása az élet első hónapjaiban zajlik.
Egyes feladatok, mozgásformák bizonyos diagnózis mentén nem adhatóak, de maga a diagnózis nem ellenérv a torna megkezdéséhez. A terapeuta a diagnózis és a vizsgálat ismeretében állítja össze a tornatervet. A tornaterv kifejezetten a gyerek problémáira tervezett feladatokból áll és a hiányzó területek felzárkóztatását célozzák.
A TSMT módszer nagyon eredményes az olyan gyerekek körében, akiknél a figyelmi funkció érintett (feladatot nehezen tartó), vagy akik viselkedési zavar tüneteit mutatják.

8. Mit kell tudni az első vizsgálatról? Milyen területeket érint?

A vizsgálati protokoll neve: LongiKid (Longitudinális Komplex Vizsgálat). A LongiKid egy neuro-szenzomotoros teszt, amely motoros, pszichés, kognitív és szociális területen nyújt információt 3 hónapostól 11 éves korig a vizsgálatra érkező gyermekek állapotáról, és ennek segítségével azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavarok. Ma Magyarországon a LongiKid az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, amely képes a fejlődést 0-11 éves korig azonos szempontok szerint követni, így egyedi megoldást nyújt az atipikus fejlődést, illetve viselkedést mutató gyermekek tüneteinek a lehető leghamarabb azonosítására. A vizsgálat során mutatott teljesítmény pontozása objektív, fejlődésneurológiai, neuropszichológiai, fejlődéspszichológiai, valamint szemészeti és hallásvizsgálati életkori kritériumok figyelembevételével történik. Egy-egy funkciót több feladaton keresztül is megvizsgálva kapunk teljesebb képet a gyermek fejlettségéről.
Találhatóak benne játékok, mérőeszközök (hallásvizsgálat), az egyensúlyi rendszert tesztelő eszközök, szemészeti szűrőeljárások, valamint saját feladatlapok is, amelyek a grafomotorika, a vizuális feldolgozás és nyelvi terület feladatait tartalmazzák.
A különféle korosztályokban másféle eszközökkel dolgozunk. A felmérés játékos és a gyermek számára érdekes.
> Három hónapos kortól két éves korig olyan fejlődési skálát használunk, mely háromhavonta összesen húsz területet mérve tud kimutatni egy görbét arról, hogy a vizsgált gyermek mely területeken teljesített a normál tartományban, esetleg alatta vagy felette, illetve megjelöli az eltérés mértékét.
>  Három, majd öt éves kortól egy pontozáson alapuló, a teljesítményt százalékban is kifejező neuro-és szenzomotoros vizsgálat felvétele a gyermek felmérésének, majd fejlesztésének kiinduló pontja.
>  Az ötéves kortól felvehető Állapot- és mozgásvizsgálat segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek organikus érettségének (éretlenségének) szintjét, kimutatható a vizsgált 40 készség- és részképesség profilja, illetve előremutató adatok is megállapíthatók az iskolai beválás sikerességére vonatkozóan.

9. Mindkét szülőnek részt kell venni a vizsgálaton?

Fontos, hogy a vizsgálaton jelen legyen legalább az egyik szülő, de természetesen részt vehet azon mindkét szülő is.  A feladatok eredményeinek kiértékelése – az Önök által is látott megoldások miatt- érthetővé válik.

10. Milyen eszközök szükségesek a TSMT feladatok otthoni végzéséhez?

A változatos és érdekes eszközhasználat a TSMT torna erőssége. A TSMT eszközöket a terapeuta a szülőkkel egyeztetve ajánlja, sokszor az otthon már meglévő eszközökre (gördeszka, kislabda) tud feladatokat írni. Tipikus TSMT eszköznek tekintjük az alábbi tárgyakat:
> kendő hinta/ textil hinta/ pamut pléd
> matrac
> gördeszka
> nagy labda
> billenőlap
> jól pattanó labda
> bot/partvis-nyél
> plüssök, babzsákok, ugrálókötél
> szék, szükség esetén fellépő
> trambulin

11. Mikortól látható a változás, mely területeken jelentkezik először a javulás?

A vezető tünet szempontjából a terapeuta úgy állítja össze a feladatsorokat, hogy a fejlesztendő területen mielőbb javulást tudjunk elérni.  A terapeuta iránymutatásait betartva, rendszeres gyakorlás mellett, a szülők fel tudják sorolni pozitív tapasztalataikat a kontroll alkalmak során.  A gyerek problémáinak súlyossága, összetettsége határozza meg egy folyamat kimenetelét, amennyiben több terület érintett, vagy már manifesztálódott tünetekkel érkeznek hozzánk a családok, több feladatsorra is szükség lehet. A gyereket három torna után, fél év múlva méri vissza a szakember, és az eredményeket értékeli.

12. Mi a teendő, ha nem látni a javulást?

Van olyan gyerek, akinél a javulás azonnali és látványos. Másoknál a javulás apró lépésekben történik a meglévő probléma súlyossága miatt, vagy a hátterében állhatnak nem felfedezett, más hátráltató okok (például ételallergia, vagy környezeti nehezítettség). Amennyiben a szülő elbizonytalanodik, javasoljuk a legrövidebb időn belül kontroll időpontot kérjen a terapeutától. Előfordul, hogy az ingerek mennyiségén, ismétlésszámon, esetleg a feladatok között egy sorrendcserén kell változtatnunk ahhoz, hogy a gyakorlás eredményessé váljon. Az első torna ideje alatt a szülő, és a terapeuta is megismeri a gyerek feladatvégzési stílusát, és a közös visszajelzések és megfigyelések tudnak abban segíteni, hogy a terapeuta még személyre szabottabbá tegye a tornát, ezzel gyorsítva a javulást.

13. Lehet-e visszaesés, negatív változás a torna hatására?

A megkezdett torna negatív változással nem jár.  A felfelé ívelő, javuló tendencia után megtorpanás, vagy egy korábbi szintre való visszaesés (regresszió) előfordulhat. Erről a terapeutát tájékoztatni kell. Előfordulhat, hogy egy dackorszakában megkésett pszicho-motoros fejlődésű gyerek, akire korábban nem volt jellemző az ellenállás, dacolni kezd. Ez a torna hatására bekövetkező jelenség, ami elkerülhetetlen életkori jellemző a gyermek fejlődésében.

14. Nem tudom otthon elvégezni az egyéni tornát

Egyéni órákra lehetőség van jelentkezni, a terapeutával való egyeztetés alapján.

15. Kis lakásban lakunk. Ott is elvégezhetőek a feladatok?

A TSMT feladatok akár egy takarónyi helyen is elvégezhetőek, ekkora helyen egymást váltva pléd, billenőlap, labda stb. elfér. A helyigényes gördeszkás, talicskás, ugrálós feladatokhoz az előszoba (folyosói szakasz) ajánlott. A TSMT szakember tud tanácsot az eszközök tárolásához.

16. Egyedülálló szülőként tudom a gyereket egyedül is tornáztatni?

Igen, megoldható, mert a plédes feladatok függő/textil hintában is elvégezhetők, illetve nagy segítséget jelentenek a vizuális tárgyak pl. plüssök egy fejtartást, figyelmi fókuszt igénylő gyakorlatban.

17. Ha ő nem hajlandó tornáztatni, a torna végzésre kéthetente kerül sor, érdemes-e elkezdeni?

Feladattartást, ingeradagolást, egyenletes izomtónus használatot rendszerszeresen igényelnek az otthon tornáztatott gyerekek. Ebben az esetben javasoljuk, hogy amíg a másik félnél van a gyerek, akkor vegyen részt a csoportos tornán.

18. Milyen kiegészítő tevékenység (torna, sport) javasolt mellette?

Úgy gondoljuk, más szenzomotoros torna, problémától függően pl. logopédia, állatterápiák, szociális készségfejlesztő foglalkozások stb. alkalmazhatóak a TSMT mellett, ha azok pedagógiája összecseng. Egy nagyon megengedő, a gyermek szabad választásán alapuló foglalkozás, a mi tervezett, hiányos működésre épülő tornánk mellé nem javasolt, mert összezavarja a gyermeket tevékenysége végzésekor. Sportok tekintetében a teljes testes, minkét testfélt működésbe hozó sportokat ajánljuk pl. úszás, önvédelmi sportok, falmászás, labdajátékok – de csak abban az esetben, ha a gyermek idegrendszere és izomzata már alkalmas sportági alaptechnikák elsajátítására. Az érett idegrendszer mellett a kellő motiváció is fontos, mert csak az a tevékenység lehet eredményes, amit lelkesedéssel végez a gyermek.

19. Milyen tevékenységeket kell kerülni, a TSMT alatt?

Hallásterápia (AIT) napjai alatt nem szabad tornázni. A TSMT torna ideje alatt kerülni kell az evést-ivást és minden olyan egyéb tevékenységeket, amelyek elvonják a figyelmet (pl. tévénézés, telefonozás stb.)

20. A feladatsor milyen hosszúságú? Mennyi idő alatt tornázható le?

A feladatsorok egyénre szabottak. Egy feladatsor 16-20 db feladatig terjed. Átlagosan 2-3 perc az egy feladatra szánt idő, ám ez a feladat típusától függ, mert létezik 1 perces és 8 perces feladat is. A torna időtartama átlagosan:
– kicsiknél (0-2 évesek) 30 percesek
– 3 év fölött 35 percesek
– 4-5 évesek esetében 45 percesek

21. Hogyan tudom rávenni a gyereket a tornára? Rendszeresen sír, hisztizik, amikor előkerülnek az eszközök.

Szeretetteljes és határozott fellépéssel készüljünk a tornára. A hezitálást megérzik a gyerekek, ahogy azt is, amikor felmentést kaphatnak a szülőktől egy feladattartást igénylő tevékenységben.  A hisztit/ellenállást(?) szerencsés megelőzni egy jó kompromisszummal. Ilyen lehet például, hogy torna után olvasunk mesét, vagy matricát ragasztunk stb. Ha gyerekünket nem tudjuk ésszerűen meggyőzni, akkor „joker” feladatot iktatunk a torna elejére vagy a közepébe a helyzettől függően. Ennek a „joker” feladatnak a mikéntjét a tornát író személy ismerteti.  Fontos azonban, hogy a motiváció ne menjen át sem játszmába, sem zsarolásba.

22. Hatékony-e a torna, ha egyes feladatok kimaradnak (nem akarja)?

A feladattartás (lehet ezt feladatkövetésnek hívni?), a struktúra, a javítani szánt készség/terület szempontjából nem javasoljuk, hogy kihagyjanak feladatot.  A kontroll alkalmával a szülők konzultálnak a fejlesztővel és elmondják az észrevételeiket. Ennek alapján és a gyermek optimális fejlesztése/fejlődése (?) szempontjából a fejlesztő mérlegeli az ismétlésszámot és a feladatok sorrendjét.

23. Hogyan motiválható a gyermek a torna elvégzésére?

A gyermek legfőbb jutalma, motivációja a szülő és a pedagógus elismerése, dicsérete, szóbeli jutalmazása (például a helyeslő bólogatás, elismerő pillantás és a szóbeli dicséretek) Emellett a torna végén adott pl. kölesgolyó, matrica stb., vagy tapsoló plüssállatok, beígért autókázás, biciklizés is jelentheti az elvégzett torna jutalmát.

24. Ha csak veszekedés árán vehető rá a tornára, nem fog megutálni a gyermek? Jót teszek vele, ha ráerőltetem?

A gyerekek 2 éves kori dackorszaka az erős ellenállásról, saját akaratuk érvényesítéséről szól. Életkori sajátosságuk a dac, a felnőtt szándéka ellen feszülés. Amennyiben nem adjuk oda a 2 évesnek a veszélyes tárgyakat, a cukorkát ebédre, valamint a bolti bevásárlásnál sem az akarata szerint cselekszünk, úgy a torna otthoni alkalmazása sem múlhat a gyermek szándéka szerint. A határok és szabályok ebben a korban a gyermekek biztonságérzetét szolgálják, a dolgok látszólagos nehézségei/kudarcai ellenére, a kiegyensúlyozottabb jövőt teremtik meg. Tanácsos a tornát egyfajta napirendi tevékenységként beépíteni gyermekük életébe. Kicsit félős/szorongó, kudarcot kerülő, vagy kudarcukat nehezen tűrő, teljesítménykényszeres, illetve pszichésen terhelt gyermekek esetében a probléma kezelésének megoldása, hogy segítő kezet nyújtunk. Gyakorlás útján indulhat el a javulás. A változatos mozgásformák, illetve az azokba ágyazott kognitív feladatok kellő ismétlésszám mellett hatékonyabban fejlesztik a gyermekeket, mint egy elbeszélgetés a kanapén, vagy ücsörgés feladatok felett asztal-ceruza helyzetben. A szülőknek pedig arra kell gondolniuk, hogy minőségi időt töltenek torna közben gyermekeikkel, ha pedig ez némi lemondással/szenvedéssel jár, szem előtt kell tartani, hogy a dolgok mégis jó irányba haladnak.  A TSMT torna célja az agykéreg és a kéreg alatti területek újrahuzalozása. Erősen ellenálló gyermek homloklebenyének éretlensége okozza azokat a tüneteket, amelyeket az irányítási gyengeségeiben, önuralma elvesztésében, a tervezés hiányában, logikus és elvont gondolkodása hibáiban vélünk felfedezni. A TSMT torna egyes feladatai a viselkedés szabályozására hatnak, mely kiemelt fejlesztési cél. Ezen funkció megerősítése segíti a családban, közösségekben szükségszerű jó személyes kapcsolódást.

25. Ha a testvér is a torna láttán elvégez egy két feladatot, árthatok e neki?

Ha a testvér meglátja és szívesen kipróbálná a feladatokat, felügyelet mellett engedhetjük neki. A balesetmegelőzés miatt ne hagyjuk magára pl. egy gördeszkával, miközben a testvért pl. a nagylabdán tornáztatjuk. Legyen ez a kipróbálás a testvér tornája után. Amennyiben egy kisebb életkorú gyermek a nagyobb, esetlegesen favorizált testvére feladataival birkózik, kudarcokat is elszenvedhet, mert életkorilag nem képes azok kivitelezésére, erre a helyzetre tehát ügyelni kell. Az sem szerencsés, ha egy nagyobb gyereknek tetszenek meg a kistestvér könnyű feladatai, és a sajátjait emiatt megpróbálja lerövidíteni, megkönnyíteni. Amennyiben a testvér tornához való szándékát fejezi ki, érdemes rá szabott feladatsort kérni.

26. Milyen rendszerességgel kell a terapeutával személyesen találkoznunk?

A LongiKid vizsgálat után, megtörténik a terápiás terv összeállítása, a tornasor időpontjának kijelölése. Érdemes a kiadott torna kontrollját a torna megkezdése után 2 héttel tartani, hogy biztosan jól betanított feladatvégzés történjen otthon. A tornát összeállító személy határozza meg a tornasor gyakorlásának rendszerességét, kb. 4-6 hét múlva hívja vissza a családot. Elegendő gyakorlás után új torna írására kerül sor. A második feladatsor kontrollja 2 hét helyett történhet 4 hét múlva is. Egy feladatsor általánosságban 6-8 hétig, kevés gyakorlás miatt 10 hétig is gyakorlásra szorulhat.

27. Online történhetnek e ezek a találkozások?

Rendkívüli helyzetben online történhetnek találkozások, kontrollok és akár új torna írása is. LongiKid vizsgálatot online nem lehet tartani, eszköz és személyes kontaktus szükséges hozzá.

28. Van e lehetőség online felmérésre, kapcsolattartásra? Külföldön lakunk.

Érdemes a hazautazás idejére időpontot kérni első vizsgálatra. Maga a vizsgálat eszközigényes, online pedig nem kivitelezhető. Egyre több országban válik elérhetővé a TSMT terápia, ezzel kapcsolatban a honlapon található Terapeuta keresőből tájékozódhatnak.

29. Mit tehetek otthon a gyermek fejlődése érdekében a tornán kívül?

A teljesség igény nélkül megosztunk néhány ötletet, amelyek tapasztalatunk szerint a gyerekek legfőbb kedvencei, és a testi-lelki fejlődésüket szolgálják:
> mesék, korosztályosan választva őket, a kicsiknek képeskönyvek verses mesék, a középső csoportosok az állatokról szóló meséket, a nagycsoportosok a tanító példázatú pl. Magyar népmeséket kedvelik, az iskolások pl. Az egy ropi naplója és Rumini kalandjaiban merülnek el szívesen;
> vizuális eszközök pl. csomagolópapíron alkalmazott ujjfesték, vízfesték, táblakréta, viaszkréta, zsírkréta, filctoll és ceruzák használatát minden kisgyermek kedvére próbálgathatja;> eszközhasználat pl. gyurma, só-liszt gyurma, tészta gyúrása sodrófával, derelyeszaggató használata, gyurmakések, gyúródeszkán formázások minden korosztály fantáziáját megmozgatják, a nagyok akár a sütésben is örömüket lelhetik;
>barkácsolás címke alatt rengeteg egyszerű ötletet ont az internet, felhasználásra kerülhetnek otthon a wc papír gurigák és tojástartók, a krepp papír könnyen megmunkálható papírfajta, az olló használatra pedig 3-4 éves kor körül kerülhet sor;
> technikák közül a tépés, gyűrés, nyomkodás, átemelés, átfordítás, lyukasztás, hajtogatás, csipeszelés, kicsiknél rendrakás, nagyoknál házimunka pl. teregetés célzattal is egybeköthető,
> száj körüli izmok fejlesztéséért fújás, szívószál használat, buborékfújás, kicsiknél répa rágás, nagyoknál rágózás ajánlott;
> hagyományőrzés a családban fényképek nézegetése, családi viszonyok gyakoroltatása céljából, régi képeslapok feldarabolása puzzle kirakása belőle, élményekről szóló képek nézegetése, apró részlet keresgélése rajta…
A gyermek bevonása mindennapi tevékenységeinkbe mindenképpen hasznos és a jövőre nézve is kifizetődő dolog.

30. A TSMT minden meghirdetett helyszínen, szakemberek tekintetében ugyanolyan minőségű ellátást jelent?

Minden TSMT szakember ugyanazt az elméleti anyagot hallgatta végig és ugyanazon vizsgafeltételek mentén szerezte tanúsítványát. A szakmai alapok egy konduktor végzettség, óvónő, gyógypedagógus, vagy iskolai pedagógus esetében különbözőek lehetnek, de maga a TSMT módszer összekapcsolja ezen területek képviselőit, mert a tornasor írás szempontjai mindenképpen azonosak a különböző alapvégzettségű szakemberek esetében. A honlapon meghirdetett helyszíneken minősített szakemberek látják el a gyerekeket, egységes tudás alapján. Az módszert képviselő intézeten kívüli helyszínek működésének szakmai szintű ellenőrzése folyamatosan történik.

31. A gyermek/ szülő nem találja a közös hangot a terapeutával. Váltsunk terapeutát, vagy ezt el kell fogadnunk?

Ez sajnálatos körülmény, de a gyermek érdekeit/fejlődését szem előtt tartva tisztázni illik a helyzetet. Amikor gyermekünknek iskolát, osztályt választunk érdemes a pedagógus személyét gyermekünk szempontjából megválasztani, ha erre lehetőség adódik. Egyes gyerekek a „tyúkanyó” típushoz, mások a határozott, katonás személyiségek hatása alatt javulnak be, tudnak eredményesek lenni. A segítő szakmájú szakemberek etikátlan viselkedése sosem tolerálható. Amennyiben a szakember emberi volta, hitelessége nem megkérdőjelezhető nem illik váltáson gondolkodni. Természetesen mindannyian rendelkezünk valamilyen személyiséggel, az nem biztos, hogy ezeknek a személyiségeknek feltétlenül azonosnak kell lennie pl. gyermek-szakember, szakember-szülő esetében, mert akár jól kiegészíthetik egymást a különböző személyiségek. Erre példa egy ellenálló gyermek esetében, az elbizonytalanodó szülő, aki megmenteni kívánja gyermekét, akinek viszont a határozott szakember előremutató tanácsot tud adni egy esetleges „ments meg anya” játszma helyzet kezelésére.

32. Meddig kell a tornát végezni?

A TSMT tornasorok egyénre szabottak, a fejlesztés időtartamát a vizsgálat eredményei, a megválasztott terápia típusának hossza, a gyermek problémáinak javulási tendenciája egyaránt meghatározza. Egyéni tornasorok esetében 3 feladatsor, elhúzódó tornáztatás esetében 8 feladatsor is előfordulhat. A csoportos alkalmak és a HRG foglalkozások egy tanév menetét követik, szeptembertől- júniusig tervezzük őket, év közbeni csatlakozási lehetőségekkel.

33. Javulás esetén várható e hosszabb távon visszaesés?

A probléma típusától függően nem elég egy hiányzó területet fejleszteni, sokszor a kialakult készség szinten tartása is szükséges. A még meg sem szilárdult készség a továbbiakban romolhat.
Az is előfordulhat, hogy megszilárdult vagy jól működő készség esetén történik visszaesés, regresszió, mert megváltozik valami a gyermek életében, ami ezt a visszaesést kiváltja pl. költözés, válás, haláleset a családban, iskolai teljesítményekkel szembeni túlzott elvárások, fokozódó tempó/anyagmennyiség, ami már túlmutat a gyermek kompetenciájának határain.

34. Ha egyszer elkezdjük a tornát, majd abbahagyjuk, visszaesés várható?

Amíg a készség nem szilárdult meg bizonyosan és fenntarthatóan, a visszaesés megtörténik, az idegrendszert ért hatások nyugvópontra érkeznek, hatásuk elhalványul, kikopik.

35. Videón elérhetőek e a gyakorlatok?

A gyakorlatok nincsenek meg videótárban. A TSMT egyénre szabott, feladatsorait sokszorosítani, másokra átruházni, többekkel együtt végezni nem szabad.

36. Honnan tudhatom, hogy helyesen végzem a gyakorlatokat?

A tornaírást követően javasolt a gyakorlás megkezdése után két héttel kontroll időpontot kérni. Ekkorra már felmerülnek a szülőkben kérdések, és a fejlesztővel átbeszélik az esetleges bizonytalanságokat. Természetesen amennyiben a szülő tanácstalan, akár az első otthoni alkalom után is kapcsolatba léphet a szakemberrel.

37. A gyakorlatoknak van e leírása, kiadvány pontos végzéséről?

Formailag a TSMT feladatsor vízszintesen egymás alá lejegyzett feladatokból áll. Elől szerepel egy pálcikaemberes rajz, mellette a feladat leírása, majd az ismétlésszám. Javasoljuk a szülőknek a feladat leírása mellé vagy egy külön papírra jegyzetelni. Kiadvány, füzet a TSMT feladatok végzéséről nincs. A feladatokat mozgásos és hozzá kapcsolható kognitív feladatokkal tervezve egyénre szabottan írjuk.

38. Mik a legfontosabb mérföldkövek a gyermek fejlődésében?

Létezik egy kiadványunk Fejlődjünk együtt! lépésről lépésre címmel, ezen kívül egy szülői kérdőív, mely életkorokra bontva tartalmazza a legfőbb fejlődési lépcsőfokokra vonatkozó kérdéseket, melyből tájékozódni tud a szülő arról, mit kell bizonyosan tudnia adott életkorú gyermekének.

 

 

* * *

1. Mi a TSMT?
A TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) egy mozgásterápiás program.  A nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyerekek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik. A módszer Lakatos Katalin nevéhez fűződik, aki 1993-ban hívta életre a gyermekellátó és módszertani intézményünket a BHRG Alapítványt (Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány). Az alapítvány jelenleg a gyermekellátások támogatását intézi, valamint társadalmi érzékenyítésben, felnőttképzésben és módszertani kutatásban működik közre.

2. Hogyan épül fel a TSMT program?
Első lépés a részletes szenzo-motoros felmérő vizsgálat, ennek eredménye alapján javasol a TSMT szakember további fejlesztési programot, figyelembe véve:
  – a gyerek fejlődésben való lemaradását
  – a szülők lehetőségeit és kapacitását
TSMT I. – egyéni fejlesztési program
Az első lépés a részletes felmérő vizsgálat.   A vizsgálati eredmények alapján, a gyerek egyéni fejlettségének megfelelően tervezi meg a tornatervet a TSMT szakember. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyerek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A terapeuta megmutatja a szülőnek a feladatokat, akik a továbbiakban otthon gyakorolják a tornát a gyerekkel. Az előre egyeztetett kontroll vizsgálatok során a terapeuta és a szülő konzultálnak a következő lépésekről.
TSMT II. – csoportos fejlesztési
Az első lépés a részletes felmérő vizsgálat.
A vizsgálat alapján a terapeuta csoportos foglalkozáson a teljes csoport hiányzó készségeinek javítására adja a feladatot. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyerek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.HRG – vízben történő fejlesztés
A vizsgálat alapján a terapeuta jellemzően a szülőkkel együtt történő csoportos foglalkozáson, teljes csoport hiányzó készségeinek javítására adja a feladatot. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyerek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik.
– TSMT I.  Vizsgálat egyéni Tréningterv/ tornaterv megtanítjuk a szülőknek kontroll
– TSMT II. Vizsgálat csoportos torna kontroll

3. Hány éves kortól ajánljuk tornánkat?
3 hónapos kortól (pl. a fejtartás problematikájának megjelenésétől) az iskoláskorig (pl. tanulási problémák) foglalkozunk gyerekekkel. Jellemzően a 3 éves kor alatti gyerekek egyéni tornán, a nagycsoportos és kisiskolások pedig csoportos foglalkozásokon vesznek részt, de minden esetben a TSMT szakember első felmérése a meghatározó a megfelelő terápia kiválasztásában.

4. Hány éves korig ajánljuk tornánkat?
Az idegrendszeri érési folyamatok eredményesen a prevenció időszakában fejtik ki hatásukat, ezért 11. életév felett már sportági tevékenységeket, tehetséggondozó intézményeket javaslunk a hozzánk érkező családoknak.

5. Milyen tünetek, észrevételek esetén ajánlott elkezdeni a TSMT-t?
– hangokkal, látási ingerekkel kapcsolatosan történő túlzott/alulműködésre utaló reakciók,
– tapintással, öltözködéssel kapcsolatos problémák
– szoptatással, nyeléssel vagy evéssel kapcsolatos problémák,
– izomtónus problémák esetén (pl. mert nem használja a gyermek valamelyik oldali végtagját, vagy mert úgy tűnik gyurmából van),
– a szülő által tapasztalt túl hamar/későn megkezdett mozgásforma (pl. forgás, kúszás, mászás, lépkedés, járás) esetén,
– ügyetlen, rendezetlen nagy- és finommozgások esetében (pl. a gyermek gyakran elesik, felborítja a poharat miközben nyúl érte, hárítja a gyöngyfűzést, rajzolást stb.),
– későn kezdő/nem beszélő gyermek esetén,
– kóros mozgások, repkedő kézmozdulatok megjelenése
– eltérő játéktevékenység tapasztalása,
– alvászavar,
– beszéddel kapcsolatos: figyelmi-, beszédértési-, kommunikációs zavar esetén,
– gondolkodással, emlékezettel, koncentrációval, motivációval, elmélyüléssel kapcsolatos probléma felmerülésekor,
– csecsemőkori kötődési-zavarok, megnyugtathatatlanság miatt,
– érzelmek megosztásának eltérése/hiánya kapcsán,
– tiltások meg nem értése/be nem tartása esetén,
– szabályfelismerés, szabálykövetés elmaradása okán,
– kezelhetetlen akaratos, öntörvényű viselkedés, valamint dührohamok, agresszió miatt,
– szorongás, depresszió, fóbiák tapasztalása kapcsán,
– részképességek zavara, tanulási problémák esetén,
stb.

6. Hogyan hat a TSMT a gyermekekre?
A saját testen megtapasztalt ingerhatások, a változatos mozgásformákat gyakoroltató, különböző eszközökön végzett feladatok beindítják/felgyorsítják az idegrendszer érési folyamatait, javítják az idegpályák kapcsolódásait, az agysejtek közötti kapcsolatok, (szinapszisok) hálózatának kialakulását.
A mozgásos feladatokban komplex fejlesztő hatás érvényesül. A fejlődés hatása az alábbi területeken jelenik meg:
> Proprioceptív érzékelés: testünk helyzetének érzékelése. Annak tudatosulása, hogy melyik testrészünk hol van és mint mozog a térben valamennyi feladatban érzékelésre kerül;
> Egyensúly: foglalkozásainkon padon és pallón, billenőlapon és nagylabdán, talajon vagy svédszekrényen, tárgy használatával, vagy anélkül a figyelem egyidejű, de több irányú megosztásával tevékenykednek a gyerekek;
> Izomtónus: valamennyi eszközünkön és tárgyhasználat közben szükséges az izomtónus a helyzetek felvételéhez és megtartásához, valamint az egyenletes izomerő adagolás például a labda működtetéséhez, az ugrálásokhoz, vagy éppen gördeszkás húzásokhoz/tolásokhoz;
> Mozgáskoordináció: tornafeladatokban szükséges a két kéz munkájának összehangolása, vagy a kéz és a láb mozgásának összehangolása;
> Reflexek gátlása: számos reflex hasznos a mindennapi életünkben, de vannak olyanok, melyeknek gátlás alá kell kerülnie, hogy ne nehezítse meg a gyerekünk életét, például az iskolapadban ülve. Iskoláskor előtt, a prevenció időszakában tudunk erre a problémára feladatokat adni különböző eszközök (nagylabda, billenőlap, gördeszka, vagy trambulin) használatának segítségével;
> Finommotorika, grafomotorika és beszédmotorika: minden TSMT feladat azért is olyan értékes és komplex, mert a gyerek a saját mozgását beszéddel, énekléssel kíséri (például testrészeit megnevezi, számol, mondókát mond feladatvégzés közben), a mozgásos feladatokhoz pedig finom-, és grafomotoros feladatok kapcsolódnak akár egy gördeszkával végzett gyakorlat során is;
> Kognitív terület részképességei: a gondolkodás, figyelem, emlékezet, memória, kontrollok minden megküzdéses helyzetben előkerülnek torna feladatokban;
> Szociális funkciók: nagyon fontos célkitűzés a torna feladatok kapcsán, hogy az együttműködési készség, feladattartás, szabályfelismerés, szabálykövetés, viselkedésszervezés javuljon, mert ez elősegíti a gyerekek szocializációját, beilleszkedését különböző közösségekbe;
> Ingerek: a gyerekek számára a látási, hallási, tapintási és térben felvett forgásos, mozgásos ingerek mind-mind szükségesek az idegrendszer érése szempontjából.

7. Minden gyermeknek való ez a torna, vagy vannak kivételek, akiknek nem ajánlják?
Ellenjavallat nincs, általában 3 hónapos kor betöltése után találkozunk először csecsemőkkel, illetve a mozgásfejlődés állomásai közül a fejtartás az első lépcsőfok, amelynek kialakulása az élet első hónapjaiban zajlik.
Egyes feladatok, mozgásformák bizonyos diagnózis mentén nem adhatóak, de maga a diagnózis nem ellenérv a torna megkezdéséhez. A terapeuta a diagnózis és a vizsgálat ismeretében állítja össze a tornatervet. A tornaterv kifejezetten a gyerek problémáira tervezett feladatokból áll és a hiányzó területek felzárkóztatását célozzák.
A TSMT módszer nagyon eredményes az olyan gyerekek körében, akiknél a figyelmi funkció érintett (feladatot nehezen tartó), vagy akik viselkedési zavar tüneteit mutatják.

8. Mit kell tudni az első vizsgálatról? Milyen területeket érint?
A vizsgálati protokoll neve: LongiKid (Longitudinális Komplex Vizsgálat). A LongiKid egy neuro-szenzomotoros teszt, amely motoros, pszichés, kognitív és szociális területen nyújt információt 3 hónapostól 11 éves korig a vizsgálatra érkező gyermekek állapotáról, és ennek segítségével azonosíthatóak az eltérően fejlődő funkciók és az idegrendszeri érési zavarok. Ma Magyarországon a LongiKid az egyetlen olyan neuro-szenzomotoros teszt, amely képes a fejlődést 0-11 éves korig azonos szempontok szerint követni, így egyedi megoldást nyújt az atipikus fejlődést, illetve viselkedést mutató gyermekek tüneteinek a lehető leghamarabb azonosítására. A vizsgálat során mutatott teljesítmény pontozása objektív, fejlődésneurológiai, neuropszichológiai, fejlődéspszichológiai, valamint szemészeti és hallásvizsgálati életkori kritériumok figyelembevételével történik. Egy-egy funkciót több feladaton keresztül is megvizsgálva kapunk teljesebb képet a gyermek fejlettségéről.
Találhatóak benne játékok, mérőeszközök (hallásvizsgálat), az egyensúlyi rendszert tesztelő eszközök, szemészeti szűrőeljárások, valamint saját feladatlapok is, amelyek a grafomotorika, a vizuális feldolgozás és nyelvi terület feladatait tartalmazzák.
A különféle korosztályokban másféle eszközökkel dolgozunk. A felmérés játékos és a gyermek számára érdekes.
> Három hónapos kortól két éves korig olyan fejlődési skálát használunk, mely háromhavonta összesen húsz területet mérve tud kimutatni egy görbét arról, hogy a vizsgált gyermek mely területeken teljesített a normál tartományban, esetleg alatta vagy felette, illetve megjelöli az eltérés mértékét.
>  Három, majd öt éves kortól egy pontozáson alapuló, a teljesítményt százalékban is kifejező neuro-és szenzomotoros vizsgálat felvétele a gyermek felmérésének, majd fejlesztésének kiinduló pontja.
>  Az ötéves kortól felvehető Állapot- és mozgásvizsgálat segítségével meg lehet határozni a vizsgált gyermek organikus érettségének (éretlenségének) szintjét, kimutatható a vizsgált 40 készség- és részképesség profilja, illetve előremutató adatok is megállapíthatók az iskolai beválás sikerességére vonatkozóan.

9. Mindkét szülőnek részt kell venni a vizsgálaton?
Fontos, hogy a vizsgálaton jelen legyen legalább az egyik szülő, de természetesen részt vehet azon mindkét szülő is.  A feladatok eredményeinek kiértékelése – az Önök által is látott megoldások miatt- érthetővé válik.

10. Milyen eszközök szükségesek a TSMT feladatok otthoni végzéséhez?
A változatos és érdekes eszközhasználat a TSMT torna erőssége. A TSMT eszközöket a terapeuta a szülőkkel egyeztetve ajánlja, sokszor az otthon már meglévő eszközökre (gördeszka, kislabda) tud feladatokat írni. Tipikus TSMT eszköznek tekintjük az alábbi tárgyakat:
> kendő hinta/ textil hinta/ pamut pléd
> matrac
> gördeszka
> nagy labda
> billenőlap
> jól pattanó labda
> bot/partvis-nyél
> plüssök, babzsákok, ugrálókötél
> szék, szükség esetén fellépő
> trambulin

11. Mikortól látható a változás, mely területeken jelentkezik először a javulás?
A vezető tünet szempontjából a terapeuta úgy állítja össze a feladatsorokat, hogy a fejlesztendő területen mielőbb javulást tudjunk elérni.  A terapeuta iránymutatásait betartva, rendszeres gyakorlás mellett, a szülők fel tudják sorolni pozitív tapasztalataikat a kontroll alkalmak során.  A gyerek problémáinak súlyossága, összetettsége határozza meg egy folyamat kimenetelét, amennyiben több terület érintett, vagy már manifesztálódott tünetekkel érkeznek hozzánk a családok, több feladatsorra is szükség lehet. A gyereket három torna után, fél év múlva méri vissza a szakember, és az eredményeket értékeli.

12. Mi a teendő, ha nem látni a javulást?
Van olyan gyerek, akinél a javulás azonnali és látványos. Másoknál a javulás apró lépésekben történik a meglévő probléma súlyossága miatt, vagy a hátterében állhatnak nem felfedezett, más hátráltató okok (például étellallergia, vagy környezeti nehezítettség). Amennyiben a szülő elbizonytalanodik, javasoljuk a legrövidebb időn belül kontroll időpontot kérjen a terapeutától. Előfordul, hogy az ingerek mennyiségén, ismétlésszámon, esetleg a feladatok között egy sorrendcserén kell változtatnunk ahhoz, hogy a gyakorlás eredményessé váljon. Az első torna ideje alatt a szülő, és a terapeuta is megismeri a gyerek feladatvégzési stílusát, és a közös visszajelzések és megfigyelések tudnak abban segíteni, hogy a terapeuta még személyre szabottabbá tegye a tornát, ezzel gyorsítva a javulást.

13. Lehet-e visszaesés, negatív változás a torna hatására?
A megkezdett torna negatív változással nem jár.  A felfelé ívelő, javuló tendencia után megtorpanás, vagy egy korábbi szintre való visszaesés (regresszió) előfordulhat. Erről a terapeutát tájékoztatni kell. Előfordulhat, hogy egy dackorszakában megkésett pszicho-motoros fejlődésű gyerek, akire korábban nem volt jellemző az ellenállás, dacolni kezd. Ez a torna hatására bekövetkező jelenség, ami elkerülhetetlen életkori jellemző a gyermek fejlődésében.

14. Nem tudom otthon elvégezni az egyéni tornát
Egyéni órákra lehetőség van jelentkezni, a terapeutával való egyeztetés alapján.

15. Kis lakásban lakunk. Ott is elvégezhetőek a feladatok?
A TSMT feladatok akár egy takarónyi helyen is elvégezhetőek, ekkora helyen egymást váltva pléd, billenőlap, labda stb. elfér. A helyigényes gördeszkás, talicskás, ugrálós feladatokhoz az előszoba (folyosói szakasz) ajánlott. A TSMT szakember tud tanácsot az eszközök tárolásához.

16. Egyedülálló szülőként tudom a gyereket egyedül is tornáztatni?
Igen, megoldható, mert a plédes feladatok függő/textil hintában is elvégezhetők, illetve nagy segítséget jelentenek a vizuális tárgyak pl. plüssök egy fejtartást, figyelmi fókuszt igénylő gyakorlatban.

17. Ha ő nem hajlandó tornáztatni, a torna végzésre kéthetente kerül sor, érdemes-e elkezdeni?
Feladattartást, ingeradagolást, egyenletes izomtónus használatot rendszerszeresen igényelnek az otthon tornáztatott gyerekek. Ebben az esetben javasoljuk, hogy amíg a másik félnél van a gyerek, akkor vegyen részt a csoportos tornán.

18. Milyen kiegészítő tevékenység (torna, sport) javasolt mellette?
Úgy gondoljuk, más szenzomotoros torna, problémától függően pl. logopédia, állatterápiák, szociális készségfejlesztő foglalkozások stb. alkalmazhatóak a TSMT mellett, ha azok pedagógiája összecseng. Egy nagyon megengedő, a gyermek szabad választásán alapuló foglalkozás, a mi tervezett, hiányos működésre épülő tornánk mellé nem javasolt, mert összezavarja a gyermeket tevékenysége végzésekor. Sportok tekintetében a teljes testes, minkét testfélt működésbe hozó sportokat ajánljuk pl. úszás, önvédelmi sportok, falmászás, labdajátékok – de csak abban az esetben, ha a gyermek idegrendszere és izomzata már alkalmas sportági alaptechnikák elsajátítására. Az érett idegrendszer mellett a kellő motiváció is fontos, mert csak az a tevékenység lehet eredményes, amit lelkesedéssel végez a gyermek.

19. Milyen tevékenységeket kell kerülni, a TSMT alatt?
Hallásterápia (AIT) napjai alatt nem szabad tornázni. A TSMT torna ideje alatt kerülni kell az evést-ivást és minden olyan egyéb tevékenységeket, amelyek elvonják a figyelmet (pl. tévénézés, telefonozás stb.)

20. A feladatsor milyen hosszúságú? Mennyi idő alatt tornázható le?
A feladatsorok egyénre szabottak. Egy feladatsor 16-20 db feladatig terjed. Átlagosan 2-3 perc az egy feladatra szánt idő, ám ez a feladat típusától függ, mert létezik 1 perces és 8 perces feladat is. A torna időtartama átlagosan:
– kicsiknél (0-2 évesek) 30 percesek
– 3 év fölött 35 percesek
– 4-5 évesek esetében 45 percesek

21. Hogyan tudom rávenni a gyereket a tornára? Rendszeresen sír, hisztizik, amikor előkerülnek az eszközök.
Szeretetteljes és határozott fellépéssel készüljünk a tornára. A hezitálást megérzik a gyerekek, ahogy azt is, amikor felmentést kaphatnak a szülőktől egy feladattartást igénylő tevékenységben.  A hisztit/ellenállást(?) szerencsés megelőzni egy jó kompromisszummal. Ilyen lehet például, hogy torna után olvasunk mesét, vagy matricát ragasztunk stb. Ha gyerekünket nem tudjuk ésszerűen meggyőzni, akkor „joker” feladatot iktatunk a torna elejére vagy a közepébe a helyzettől függően. Ennek a „joker” feladatnak a mikéntjét a tornát író személy ismerteti.  Fontos azonban, hogy a motiváció ne menjen át sem játszmába, sem zsarolásba.

22. Hatékony-e a torna, ha egyes feladatok kimaradnak (nem akarja)?
A feladattartás (lehet ezt feladatkövetésnek hívni?), a struktúra, a javítani szánt készség/terület szempontjából nem javasoljuk, hogy kihagyjanak feladatot.  A kontroll alkalmával a szülők konzultálnak a fejlesztővel és elmondják az észrevételeiket. Ennek alapján és a gyermek optimális fejlesztése/fejlődése (?) szempontjából a fejlesztő mérlegeli az ismétlésszámot és a feladatok sorrendjét.

23- Hogyan motiválható a gyermek a torna elvégzésére?
A gyermek legfőbb jutalma, motivációja a szülő és a pedagógus elismerése, dicsérete, szóbeli jutalmazása (például a helyeslő bólogatás, elismerő pillantás és a szóbeli dicséretek) Emellett a torna végén adott pl. kölesgolyó, matrica stb., vagy tapsoló plüssállatok, beígért autókázás, biciklizés is jelentheti az elvégzett torna jutalmát.

24. Ha csak veszekedés árán vehető rá a tornára, nem fog megutálni a gyermek? Jót teszek vele, ha ráerőltetem?
A gyerekek 2 éves kori dackorszaka az erős ellenállásról, saját akaratuk érvényesítéséről szól. Életkori sajátosságuk a dac, a felnőtt szándéka ellen feszülés. Amennyiben nem adjuk oda a 2 évesnek a veszélyes tárgyakat, a cukorkát ebédre, valamint a bolti bevásárlásnál sem az akarata szerint cselekszünk, úgy a torna otthoni alkalmazása sem múlhat a gyermek szándéka szerint. A határok és szabályok ebben a korban a gyermekek biztonságérzetét szolgálják, a dolgok látszólagos nehézségei/kudarcai ellenére, a kiegyensúlyozottabb jövőt teremtik meg. Tanácsos a tornát egyfajta napirendi tevékenységként beépíteni gyermekük életébe. Kicsit félős/szorongó, kudarcot kerülő, vagy kudarcukat nehezen tűrő, teljesítménykényszeres, illetve pszichésen terhelt gyermekek esetében a probléma kezelésének megoldása, hogy segítő kezet nyújtunk. Gyakorlás útján indulhat el a javulás. A változatos mozgásformák, illetve az azokba ágyazott kognitív feladatok kellő ismétlésszám mellett hatékonyabban fejlesztik a gyermekeket, mint egy elbeszélgetés a kanapén, vagy ücsörgés feladatok felett asztal-ceruza helyzetben. A szülőknek pedig arra kell gondolniuk, hogy minőségi időt töltenek torna közben gyermekeikkel, ha pedig ez némi lemondással/szenvedéssel jár, szem előtt kell tartani, hogy a dolgok mégis jó irányba haladnak.  A TSMT torna célja az agykéreg és a kéreg alatti területek újrahuzalozása. Erősen ellenálló gyermek homloklebenyének éretlensége okozza azokat a tüneteket, amelyeket az irányítási gyengeségeiben, önuralma elvesztésében, a tervezés hiányában, logikus és elvont gondolkodása hibáiban vélünk felfedezni. A TSMT torna egyes feladatai a viselkedés szabályozására hatnak, mely kiemelt fejlesztési cél. Ezen funkció megerősítése segíti a családban, közösségekben szükségszerű jó személyes kapcsolódást.

25. Ha a testvér is a torna láttán elvégez egy két feladatot, árthatok e neki?
Ha a testvér meglátja és szívesen kipróbálná a feladatokat, felügyelet mellett engedhetjük neki. A balesetmegelőzés miatt ne hagyjuk magára pl. egy gördeszkával, miközben a testvért pl. a nagylabdán tornáztatjuk. Legyen ez a kipróbálás a testvér tornája után. Amennyiben egy kisebb életkorú gyermek a nagyobb, esetlegesen favorizált testvére feladataival birkózik, kudarcokat is elszenvedhet, mert életkorilag nem képes azok kivitelezésére, erre a helyzetre tehát ügyelni kell. Az sem szerencsés, ha egy nagyobb gyereknek tetszenek meg a kistestvér könnyű feladatai, és a sajátjait emiatt megpróbálja lerövidíteni, megkönnyíteni. Amennyiben a testvér tornához való szándékát fejezi ki, érdemes rá szabott feladatsort kérni.

26. Milyen rendszerességgel kell a terapeutával személyesen találkoznunk?
A LongiKid vizsgálat után, megtörténik a terápiás terv összeállítása, a tornasor időpontjának kijelölése. Érdemes a kiadott torna kontrollját a torna megkezdése után 2 héttel tartani, hogy biztosan jól betanított feladatvégzés történjen otthon. A tornát összeállító személy határozza meg a tornasor gyakorlásának rendszerességét, kb. 4-6 hét múlva hívja vissza a családot. Elegendő gyakorlás után új torna írására kerül sor. A második feladatsor kontrollja 2 hét helyett történhet 4 hét múlva is. Egy feladatsor általánosságban 6-8 hétig, kevés gyakorlás miatt 10 hétig is gyakorlásra szorulhat.

27. Online történhetnek e ezek a találkozások?
Rendkívüli helyzetben online történhetnek találkozások, kontrollok és akár új torna írása is. LongiKid vizsgálatot online nem lehet tartani, eszköz és személyes kontaktus szükséges hozzá.

28. Van e lehetőség online felmérésre, kapcsolattartásra? Külföldön lakunk.
Érdemes a hazautazás idejére időpontot kérni első vizsgálatra. Maga a vizsgálat eszközigényes, online pedig nem kivitelezhető. Egyre több országban válik elérhetővé a TSMT terápia, ezzel kapcsolatban a honlapon található Terapeuta keresőből tájékozódhatnak.

29. Mit tehetek otthon a gyermek fejlődése érdekében a tornán kívül?
A teljesség igény nélkül megosztunk néhány ötletet, amelyek tapasztalatunk szerint a gyerekek legfőbb kedvencei, és a testi-lelki fejlődésüket szolgálják:
> mesék, korosztályosan választva őket, a kicsiknek képeskönyvek verses mesék, a középső csoportosok az állatokról szóló meséket, a nagycsoportosok a tanító példázatú pl. Magyar népmeséket kedvelik, az iskolások pl. Az egy ropi naplója és Rumini kalandjaiban merülnek el szívesen;
> vizuális eszközök pl. csomagolópapíron alkalmazott ujjfesték, vízfesték, táblakréta, viaszkréta, zsírkréta, filctoll és ceruzák használatát minden kisgyermek kedvére próbálgathatja;> eszközhasználat pl. gyurma, só-liszt gyurma, tészta gyúrása sodrófával, derelyeszaggató használata, gyurmakések, gyúródeszkán formázások minden korosztály fantáziáját megmozgatják, a nagyok akár a sütésben is örömüket lelhetik;
>barkácsolás címke alatt rengeteg egyszerű ötletet ont az internet, felhasználásra kerülhetnek otthon a wc papír gurigák és tojástartók, a krepp papír könnyen megmunkálható papírfajta, az olló használatra pedig 3-4 éves kor körül kerülhet sor;
> technikák közül a tépés, gyűrés, nyomkodás, átemelés, átfordítás, lyukasztás, hajtogatás, csipeszelés, kicsiknél rendrakás, nagyoknál házimunka pl. teregetés célzattal is egybeköthető,
> száj körüli izmok fejlesztéséért fújás, szívószál használat, buborékfújás, kicsiknél répa rágás, nagyoknál rágózás ajánlott;
> hagyományőrzés a családban fényképek nézegetése, családi viszonyok gyakoroltatása céljából, régi képeslapok feldarabolása puzzle kirakása belőle, élményekről szóló képek nézegetése, apró részlet keresgélése rajta…
A gyermek bevonása mindennapi tevékenységeinkbe mindenképpen hasznos és a jövőre nézve is kifizetődő dolog.

30. A TSMT minden meghirdetett helyszínen, szakemberek tekintetében ugyanolyan minőségű ellátást jelent?
Minden TSMT szakember ugyanazt az elméleti anyagot hallgatta végig és ugyanazon vizsgafeltételek mentén szerezte tanúsítványát. A szakmai alapok egy konduktor végzettség, óvónő, gyógypedagógus, vagy iskolai pedagógus esetében különbözőek lehetnek, de maga a TSMT módszer összekapcsolja ezen területek képviselőit, mert a tornasor írás szempontjai mindenképpen azonosak a különböző alapvégzettségű szakemberek esetében. A honlapon meghirdetett helyszíneken minősített szakemberek látják el a gyerekeket, egységes tudás alapján. Az módszert képviselő intézeten kívüli helyszínek működésének szakmai szintű ellenőrzése folyamatosan történik.

31. A gyermek/ szülő nem találja a közös hangot a terapeutával. Váltsunk terapeutát, vagy ezt el kell fogadnunk?
Ez sajnálatos körülmény, de a gyermek érdekeit/fejlődését szem előtt tartva tisztázni illik a helyzetet. Amikor gyermekünknek iskolát, osztályt választunk érdemes a pedagógus személyét gyermekünk szempontjából megválasztani, ha erre lehetőség adódik. Egyes gyerekek a „tyúkanyó” típushoz, mások a határozott, katonás személyiségek hatása alatt javulnak be, tudnak eredményesek lenni. A segítő szakmájú szakemberek etikátlan viselkedése sosem tolerálható. Amennyiben a szakember emberi volta, hitelessége nem megkérdőjelezhető nem illik váltáson gondolkodni. Természetesen mindannyian rendelkezünk valamilyen személyiséggel, az nem biztos, hogy ezeknek a személyiségeknek feltétlenül azonosnak kell lennie pl. gyermek-szakember, szakember-szülő esetében, mert akár jól kiegészíthetik egymást a különböző személyiségek. Erre példa egy ellenálló gyermek esetében, az elbizonytalanodó szülő, aki megmenteni kívánja gyermekét, akinek viszont a határozott szakember előremutató tanácsot tud adni egy esetleges „ments meg anya” játszma helyzet kezelésére.

32. Meddig kell a tornát végezni?
A TSMT tornasorok egyénre szabottak, a fejlesztés időtartamát a vizsgálat eredményei, a megválasztott terápia típusának hossza, a gyermek problémáinak javulási tendenciája egyaránt meghatározza. Egyéni tornasorok esetében 3 feladatsor, elhúzódó tornáztatás esetében 8 feladatsor is előfordulhat. A csoportos alkalmak és a HRG foglalkozások egy tanév menetét követik, szeptembertől- júniusig tervezzük őket, év közbeni csatlakozási lehetőségekkel.

33. Javulás esetén várható e hosszabb távon visszaesés?
A probléma típusától függően nem elég egy hiányzó területet fejleszteni, sokszor a kialakult készség szinten tartása is szükséges. A még meg sem szilárdult készség a továbbiakban romolhat.
Az is előfordulhat, hogy megszilárdult vagy jól működő készség esetén történik visszaesés, regresszió, mert megváltozik valami a gyermek életében, ami ezt a visszaesést kiváltja pl. költözés, válás, haláleset a családban, iskolai teljesítményekkel szembeni túlzott elvárások, fokozódó tempó/anyagmennyiség, ami már túlmutat a gyermek kompetenciájának határain.

34. Ha egyszer elkezdjük a tornát, majd abbahagyjuk, visszaesés várható?
Amíg a készség nem szilárdult meg bizonyosan és fenntarthatóan, a visszaesés megtörténik, az idegrendszert ért hatások nyugvópontra érkeznek, hatásuk elhalványul, kikopik.

35. Videón elérhetőek e a gyakorlatok?
A gyakorlatok nincsenek meg videótárban. A TSMT egyénre szabott, feladatsorait sokszorosítani, másokra átruházni, többekkel együtt végezni nem szabad.

36. Honnan tudhatom, hogy helyesen végzem a gyakorlatokat?
A tornaírást követően javasolt a gyakorlás megkezdése után két héttel kontroll időpontot kérni. Ekkorra már felmerülnek a szülőkben kérdések, és a fejlesztővel átbeszélik az esetleges bizonytalanságokat. Természetesen amennyiben a szülő tanácstalan, akár az első otthoni alkalom után is kapcsolatba léphet a szakemberrel.

37. A gyakorlatoknak van e leírása, kiadvány pontos végzéséről?
Formailag a TSMT feladatsor vízszintesen egymás alá lejegyzett feladatokból áll. Elől szerepel egy pálcikaemberes rajz, mellette a feladat leírása, majd az ismétlésszám. Javasoljuk a szülőknek a feladat leírása mellé vagy egy külön papírra jegyzetelni. Kiadvány, füzet a TSMT feladatok végzéséről nincs. A feladatokat mozgásos és hozzá kapcsolható kognitív feladatokkal tervezve egyénre szabottan írjuk.

38. Mik a legfontosabb mérföldkövek a gyermek fejlődésében?
Létezik egy kiadványunk Fejlődjünk együtt! lépésről lépésre címmel, ezen kívül egy szülői kérdőív, mely életkorokra bontva tartalmazza a legfőbb fejlődési lépcsőfokokra vonatkozó kérdéseket, melyből tájékozódni tud a szülő arról, mit kell bizonyosan tudnia adott életkorú gyermekének.