Jellemző tünetek

3 hónapostól 3 éves korig megjelenő tünetek

MOTOROS

– tartós táplálkozási/ szopási nehézség
– eltérő izomtónus
– megkésett / eltérő mozgásfejlődés
– egyensúlyi gyengeség / zavar
– aszimmetria a test két féloldalának használata között
– csecsemőkori reflexek tartós fennmaradása
– kóros együttmozgások spontán jelentkezési
– finommotorika késése / éretlensége
– beszédmotorika beindulásának késése

PSZICHÉS, KOGNITÍV

– alvászavar
– észlelési funkciók gyengesége (látás, hallás, tapintás, stb.)
– figyelem rövidsége, gyengesége
– beszédértési problémák
– kommunikációs igény kialakulásának késése / eltérése
– megkésett beszédfejlődés
– megkésett pszichomotoros fejlődés
– szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
– ok-okozati gondolkozás megjelenésének késése
– szerepjáték megjelenésének hiánya
– feladathelyzetbe nehezen bevonható

SZOCIÁLIS

– nehéz megnyugtathatóság
– kötődés-zavarok (organikus oka is lehet)
– együttműködési készség csökkent / kiszámíthatatlan volta
– érzelmek megosztásának eltérő működése / hiánya
– irányíthatóság nehézsége
– tiltás meg nem értése / be nem tartása
– akaratos, öntörvényű viselkedés
– agresszió
– autoagresszió
– dührohamok

3-6 éves kor között megjelenő tünetek

– mozgáskoordináció gyengesége, pontatlan mozgáskivitelezés
– új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
– erőadagolási problémák
– diszpraxia, apraxia
– grafomotorika éretlensége
– hanyag tartás
– a szinkronfunkciók gyengesége
– a motoros kontrollfunkciók

– sikertelen szobatisztaság
– emlékezeti gyengeség
– információ-feldolgozási zavar
– egyidejű többcsatornás figyelem és tevékenységszervezés képességének gyengesége
– figyelemzavar
– a belátáson / tapasztalatokon álló gondolkozás megjelenésének késése
– az analógiás gondolkozás megjelenésének késése
– testvázlat, lateralizáció, téri orientáció gyengesége
– diszlexia / diszkalkúlia veszélyeztetettség
– szorongás, depresszió
– fóbiák

– nehezített beilleszkedési képesség
– nehezített szabályfelismerés
– nehezített szabályelfogadás
– szabálykövetés kiszámíthatatlansága
– leválások-kötődések dinamikájának eltérései
– segítségadás elutasítása
– feladathelyzetekből való kiszállás
– viselkedésszervezés során a kontrollfunkciók gyengesége (társas kapcsolatokban megmutatkozva)
– autizmus spektrum zavar
– gyermekkori szorongás
– depresszió

Kisiskolás korban megjelenő tünetek

– sportági alaptechnikák elsajátításának pontatlansága, lassúsága, nehézségei
– lordosis. kiphosis

– sikertelen szobatisztaság
– tanulási zavar (olvasás, írás, számolás)
– lassú, nehézkes tanulási tempó

– áldozat/ bohóc/ agresszor szerepek
– pszichoszomatikus tünetek megjelenése
– az időbeosztás nehézségei
– játszmák

Ismert diagnózisok, melyek esetében hatékony a TSMT I, TSMT II és/vagy HRG terápiák alkalmazása

hiperaktivitás, figyelemzavar, autizmus, Asperger-szindróma, hipotónia, megkésett beszédfejlődés, megkésett mozgásfejlődés, nagy- és/vagy finommotorikus ügyetlenség, értelmi akadályozottság, cerebral paresis (CP)