ISKOLAÉRETTSÉG

Az iskolaérettség

Az iskolaérettség fizikai és pszichés alkalmasságot jelent arra, hogy a játékos óvodai évek után elkezdje az általános iskolai tanulmányait. Az iskolaérettség nem egyenlő az okossággal és az ügyességgel, és a gyermek 6 éves korára nem válik automatikusan iskolaéretté.

Az esetek többségében az iskolai foglalkozásokra való alkalmatlanság nem az értelmi képességek hiányát jelenti, hanem azt, hogy a szigorú szabályokhoz való alkalmazkodásnak még nem jött el az ideje. Természetesen az általános alkalmazkodási követelmények mellett az iskolába kerülő gyermekektől bizonyos értelmi képességet is elvárnak. Bármily szigorúnak is tűnnek az aggódó szülő szemében e követelmények, az ép értelmű gyerekek általában könnyedén teljesítik ezeket, sőt, a vizsgálatok azt mutatják, hogy a gyerekek értelmi fejlettségüket tekintve előbb válnak iskolaéretté, mint viselkedésükben. Többségük aránylag kevés zökkenővel beszokik az iskolába, ugyanis az iskolához szükséges képességeket nem kell külön tanítani azok a fejlődés során maguktól megjelennek.

Mindezek ellenére ebben az életkorban még nagyok az egyéni eltérések. Nem ritka az olyan gyerek, akinek számára a betűk felismerése már nem kihívás, mások inkább a számok világa iránt érdeklődnek, de az sem jelent semmiféle lemaradást, ha a betűkkel, számokkal még nem barátkozott meg. Néhány általános szempont alapján magunk is viszonylag megbízható képet kaphatunk gyermekünk iskolaérettségéről:

Az iskolaérettség alkalmassági tényezői

Fizikai alkalmasság

 • megfelelő testi fejlettség elérése (kb. 110 cm és 18 kg.)
 • fogváltás, az első tejfogak kihullanak, megjelennek a maradandó fogak
 • jó fizikai erőnlét, ami az iskolatáska cipelése és az egy helyben ülés miatt fontos
 • jobb-, illetve balkezesség egyértelmű felismerhetősége

Pszichés alkalmasság

 • a gyermek várja az iskolát, készüljön rá, ez játékaiban is jelenjen meg
 • a rábízott feladatokat végezze el, tevékenységeit ne hagyja félbe
 • tudjon kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival
 • találja meg helyét a közösségben, tudjon beilleszkedni a csoportba

Egyéb alkalmassági tényezők (Képességek)

 • tartósan (10-15) percig kösse le a rajzolás, a feladatlap kitöltés, a színezés
 • ne okozzon problémát a versek, rövid mesék megjegyzése és elmondása
 • ne legyen beszédhibája, tudja magát szóban (egyszerű összetett mondatokat használva) kifejezni
 • igazodjon el az 1–10-ig terjedő számok között, ismerje és helyesen használja a több-kevesebb, nagyobb-kisebb fogalmát
 • némi gyakorlatot szerzett már a finom motorikus mozgásokban, rajzol, színez, fest, gyurmázik (természetesen nem művészi szintű alkotások létrehozása a cél, hanem a viszonylagos jártasság)