Kedves Szülők!

Köszönjük, hogy gyermekük nyári táboroztatásához a BHRG Alapítvány fejlesztő táborát választották.

Nagyon fontos számunkra a gyermekek testi és lelki biztonsága, a kitűzött fejlesztési célok megvalósítása; a tábor szervezésénél és lebonyolításakor fokozott figyelmet fordítunk a járványügyi szabályok betartására. 

A táboroztatás előtt helyszíneinken fertőtlenítő nagytakarítást végeztünk.

Intézkedések, amiket teszünk a táborok során:

 • a gyerekek 5-6 fős csoportokba lesznek osztva, igyekszünk a védőtávolságot betartani/betartatni, a csoportokat egymástól szeparálni a foglalkozások, étkezések, tisztálkodások során,
 • a közös helyiségeket és a használati tárgyakat, fejlesztő eszközöket napközben rendszeresen fertőtlenítjük,
 • folyamatosan szellőztetünk,
 • igyekszünk – a lehetőségekhez képest – a szabad idősávokat kültéren eltölteni,
 • a gyerekek az általános higiénés szokások betartásán túl rendszeresen szappannal kezet fognak mosni (uszodából megérkezés után, foglalkozások után, stb.); a kéztörlés papírtörlővel történik, 
 • az uszodában tusfürdős lemosdatás történik a HRG foglalkozások megkezdése és befejezése után is,
 • figyelmeztetjük és segítjük a gyerekeket az arc érintésének elkerülésében, a köhögési, tüsszentési etikett betartásában,
 • fokozottan ügyelünk az enni- és innivalók tárolására és elkészítésére,
 • a napvégi takarítás fokozott fertőtlenítő hatású takarítás,
 • amennyiben bárkin betegség jeleit észleljük, őt elkülönítve tartjuk, amíg a szülő át nem veszi.

Kérjük, hogy saját gyermekük, a csoporttársak és a munkatársak érdekében a vírushelyzetre való tekintettel az alábbi szabályokat betartani szíveskedjenek:

 • A táborban csak egészséges gyermek vehet részt, a tábor kezdő napján a szülőnek egy 4 napnál nem régebbi igazolást kell leadnia, hogy a gyermek egészséges.
 • Amennyiben betegség leggyengébb jeleit észlelik gyermekükön vagy magukon, a gyermeket ne hozzák a táborba!
 • A reggeli gyülekezés alkalmával és a délutáni elindulás előtt, kérjük, hogy másokkal egymástól 1,5 méteres távolságot betartani szíveskedjenek!
 • A gyermekkel küldött kulacs legyen zárható tetejű (a szájba kerülő rész legyen védett)!
 • A gyermek használt ruhaneműit naponta mossák ki!
 • Biztosítsanak 
  • csak az uszodában használatos papucsot (ennek hiányában senki nem mehet be a medencetérbe!),
  • tiszta csereruhát,
  • saját tusfürdőt (amennyiben gyermekük érzékeny bőrű).

Igyekszünk mindent megtenni a gyermekek biztonsága és lehető leghatékonyabb fejlesztése érdekében.

Köszönjük együttműködésüket!

Madács Anita 
intézményvezető