TSMT csoportjaink a 2020-2021-es tanévben:

A CSOPORTOS TSMT TERÁPIA a sikeres iskolai beváláshoz szükséges képességek fejlesztését célozza meg 3-6 fős kiscsoportban tornatermi közegben.  

A gyerekek tapasztalatokat szereznek saját testükkel kapcsolatban az egyensúlyfeladatokban;  mozgásuk közben érzékelik a teret,  javul térbeli tájékozódásuk, mely fontos alapja az olvasásnak, írásnak. Végtagjaik egyszerre és külön használata segíti őket a testvázlatuk és dominanciájuk kialakulásában; az összetett feladatok elemeit megjegyezve figyelmük, emlékezetük és sorrendezésük is fejlődik.

A feladatokat minden esetben énekkel/ számolással/ mondókázással/ napok/ hónapok sorolásával kísérik a gyerekek, közben érik ritmusérzékük, mely az olvasáshoz, íráshoz is nélkülözhetetlen. Mindezek hozzájárulnak az esetlegesen még aktív csecsemőkori reflexeik “felülírásához”, hozzásegítik őket a megfelelő képességek kialakulásához, melyekre építve ügyesen és okosan tudnak helytállni az óvodában, iskolában. A feladathelyzetek  elfogadásával, a szabályok betartásával javul irányíthatóságuk.

A csoportos TSMT nagy eszközparkkal dolgozik, a gyerekek változtos ingerkörnyezetben próbálhatják ki magukat.