Általános Szerződési Feltételek

A TSMT fejlesztő Központ szolgáltatásainak megvásárlásakor a Megbízott és a Megbízó között jogviszony jön létre, melynek részletei az alábbiak:

1.   Megbízott adatai

Cégnév: TSMT-HRG College Kft.
Székhely: 1027 Budapest, Frankel Leó út 13. félemelet 1.
Cégjegyzékszám: 01-09-293510
Adószám: 25868452-2-41
Bankszámlaszám: OTP – 11703006-25972658

2.   Általános szabályok

2.1.    Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Megbízók és Megbízott együttműködését a gyermek állapotfelmérése és/vagy fejlesztése céljából. Az állapot- ill. szintfelmérés eredménye alapján Megbízott kiválasztja a legmegfelelőbb fejlesztési módszert, amely lehet egyéni foglalkozás, csoportos szárazföldi foglalkozás vagy csoportos vízi foglalkozás.

2.2.    A TSMT Fejlesztő Központ honlapján keresztül a megvásárolni kívánt szolgáltatás/bérlet, valamint az online fizetési szolgáltató kiválasztásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint Megbízási szerződés jön létre Megbízott és a választás értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (továbbiakban Megbízók) között. Megbízók a vásárlás menetét követve, a vásárlás adatait összesítő jóváhagyó oldalon a Fizetés gomb megnyomásával fogadja el a szerződés feltételeit, egyben jelen „Általános Szerződési Feltételek” rendelkezéseit. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét a dokumentált és elektronikusan elmentett vásárlás és az erről kiküldött e-mail igazolja.

 

3.   Szerződő felek

3.1.    Egyfelől a Megbízók, másfelől a Megbízott. Megbízó a Megbízott által végzett állapot- ill. szintfelmérést, fejlesztési foglalkozást kiskorú gyermekük részére veszik igénybe.

 

4.   Szerződéses jogviszony

4.1.    A Megbízók Megbízási szerződést írnak alá Megbízottal.

4.2.    A szerződés tartalma kiterjed: a szerződés tárgyára, tartalmazza a fizetési, lemondási, feltételeket, továbbá az adatkezelési feltételeket.

4.3.    A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

 

5.   Megbízott alapszolgáltatásai

5.1.    Vizsgálatok

5.1.1. Megbízott az első alkalommal a gyermeknél állapot- ill. szintfelmérést végez.

5.1.2. Megbízók tudomásul veszik, hogy az első találkozáskor a fejlesztés kiválasztása érdekében Megbízott anamnézis keretében rögzíti a gyermek születésétől a legfontosabb, fejlődésére kiterjedő információkat. Megbízók hozzájárulnak ahhoz, hogy az anamnézis során a gyermek legfontosabb egészségügyi adatai rögzítésre kerüljenek.

5.1.3. Megbízók az ÁSZF elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy gyermekük orvosi dokumentumai fénymásolásra, illetve a lefénymásolt dokumentumok a gyermek személyi aktájában tárolásra kerüljenek.

5.1.4. A vizsgálatok során a gyermek életkora és problématípusa alapján a Longitudinális Komplex Vizsgálat vagy az Állapot- és mozgásvizsgáló teszt kerül alkalmazásra.

5.1.5. Megbízók a jelen okirat aláírásával tudomásul veszik, hogy gyermekük fejlődésének nyomon követése érdekében meghatározott időközönként kontrollvizsgálatra kerül sor. A kontrollvizsgálat időpontját a szülők a fejlesztővel előzetesen egyeztetik.

5.1.6. Amennyiben a család a megbeszélt vizsgálati vagy kontrollvizsgálati időpontban nem tud eljönni, úgy azt a Megbízók kötelesek 3 nappal előre jelezni. Váratlan esemény bekövetkeztekor legkésőbb előző nap 18 óráig a fejlesztést le kell mondani. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a le nem mondott órát ki kell fizetni.

5.1.7. A vizsgálat eredményéről a szülő/kísérő szóban és írásban rövid vizsgálati vélemény formájában visszajelzést kap.

5.1.8. A vizsgálatokról Megbízók igény esetén és külön díjazás alapján részletes vizsgálati véleményt kérhetnek, ebben az esetben Megbízott a következő információkról ad tájékoztatást:

5.1.8.1. az anamnézis fontosabb, organikus sérülésre/érési zavarra/éretlen működésre utaló konkrétumai,

5.1.8.2. a probléma szülők általi megnevezése,

5.1.8.3. a zavaró tünetek felsorolása,

5.1.8.4. a korábbi vizsgálatok összefoglalása a kapott eredmény, szint, diagnózisok felsorolásával,

5.1.8.5. jelenleg a TSMT Fejlesztő Központban felvett vizsgálat eredményei: a gyermek szintje (normál/megkésett/veszélyeztetett/akadályozott), a tesztben vizsgált nagy részterületeken mutatott készségek, képességek, esetleges hiányosságok, bizonytalanságok, elmaradás, éretlenség stb.;

5.1.8.6. a javasolt TSMT-I./TSMT-II. /HRG/prekognitív/kognitív terápia (terápiák) indokai, a tervezett terápiás idő, intenzitás, pénzügyi vonzat, kombinációs lehetőségek.

5.1.9. A részletes vizsgálati vélemény díja: 8500 Ft

5.2.    Egyéni foglalkozások

5.2.1. Amennyiben a Megbízott az állapot- ill. szintfelmérés eredménye alapján a legmegfelelőbb fejlesztési módszerként az egyéni foglalkozást választja, a fejlesztő szakember elkészíti a fejlesztési tervet, ill. az otthoni feladatsort.

5.2.2. A fejlesztések során a fejlesztő szakember által készített fejlesztési tervet, ill. otthoni feladatsort fejlesztés céljára a Megbízók mellett csak a Megbízott alkalmazásában álló szakember, vagy helyettesítés esetén annak hivatalosan meghatalmazott, ugyanolyan szakképesítéssel, szakértelemmel rendelkező munkatársa alkalmazhatja, azokat más szakember (óvónő, tanító, iskolai fejlesztő, logopédus stb.) részére kiadni nem lehet.

5.2.3. Megbízott tájékoztatja Megbízókat arról, hogy a fejlesztő szakember által készített fejlesztési terv, illetve az otthoni feladatsor egyénre szabott, így más gyermek problémájára nem biztos, hogy hatékony, sőt kifejezetten ártalmas is lehet.

5.2.4. Megbízók lehetőséget biztosítanak arra, hogy igény esetén Megbízott konzultáció keretében kérjen tájékoztatást a gyermek fejlesztésében résztvevő többi fejlesztő szakemberrel, pedagógussal.

5.2.5. Megbízott felhívja Megbízók figyelmét arra, hogy a gyermek optimális terhelése és fejlődése érdekében javasolt konzultáció keretében megbeszélni a gyermek többi fejlesztését.

5.2.6. Amennyiben a család az egyéni fejlesztő foglalkozásra az előre megbeszélt időpontban nem tud eljönni, úgy azt a Megbízók kötelesek 3 nappal előre jelezni. Váratlan esemény bekövetkeztekor legkésőbb előző nap 18 óráig a fejlesztést le kell mondani. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a le nem mondott órát ki kell fizetni.

5.3.    Csoportos foglalkozások

5.3.1. Amennyiben az állapot- ill. szintfelmérés eredménye alapján a gyermek fejlesztése szempontjából a legmegfelelőbb módszer a csoportos szárazföldi és/vagy vízi foglalkozás, abban az esetben Megbízott tájékoztatja Megbízókat, hogy ezek a foglalkozások tanfolyami jelleggel indulnak és a résztvevőknek minden alkalmon jelen kell lenni.

5.3.2. A csoportos tornák/kognitív/vízi fejlesztések óradíjának befizetése bérletes rendszerben történik.

5.3.3. A megvásárolt bérleti alkalmak nem lemondhatóak, Megbízott lehetőséget biztosít arra, hogy indokolt hiányzás esetén egy másik, hasonló képességű csoportban –a fejlesztő szakemberrel előre egyeztetve- Megbízók gyermeke pótolhassa az órát az adott tanéven belül, amennyiben a másik csoportban van még erre rendelkezésre álló szabad kapacitás.

5.3.4. A befizetés az első foglalkozást megelőzően Megbízott székhelyén található recepciójánál, vagy az erre meghatározott online felületen történik. A befizetés a Motibro rendszerben kerül feltüntetésre, amely online elérhető mind a szülő, mind a fejlesztő szakember számára.

5.3.5. Érvényes bérlet nélkül a foglalkozás nem vehető igénybe

 

6.   Árak

6.1.    Az árak a TSMT Fejlesztő Központ recepcióján kerülnek kifüggesztésre, valamint a http://bhrgassociation.org és www.bhrg.hu  oldalon kerülnek meghirdetésre.

6.2.    A TSMT Fejlesztő Központ a meghirdetett árait, kivéve amennyiben adott időszakra kötelezettséget nem vállal, előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által.7.   Fizetési, lemondási feltételek

7.1.    A befizetés az első felmérést/vizsgálatot/foglalkozást megelőzően Megbízott székhelyén található recepciójánál, vagy az erre meghatározott online felületen történik. Az online fizetési szolgáltató fizetőoldalán felmerülő esetleges hibákért Megbízott nem tud felelősséget vállalni.

7.2.    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

7.3.    Megbízott minden vásárlásról, elektronikus számlát (e-számlát) bocsát ki. A vásárlás befejezése után e-mailben küldi el azt a Megbízók által megadott e-mail címre.

7.4.    Megbízott bérletértékesítő rendszere (Motibro) automatikus visszaigazoló e-mailjének kiküldésével igazolja az adott vásárlás sikerességét (sikertelenségét). Az automatikus visszaigazoló e-mail a Megbízók által megadott e-mail címre érkezik.

7.5.    Amennyiben a család a vizsgálat, állapot felmérés vagy egyéni fejlesztő foglalkozásra az előre megbeszélt időpontban nem tud eljönni, úgy azt a Megbízók kötelesek 3 nappal előre jelezni. Váratlan esemény bekövetkeztekor legkésőbb előző nap 18 óráig a fejlesztést le kell mondani. Abban az esetben, ha ez nem történik meg, a le nem mondott órát ki kell fizetni.

7.6.    A csoportos tornák/kognitív/vízi fejlesztések óradíjának befizetése bérletes rendszerben történik.

7.7.    A megvásárolt bérleti alkalmak nem lemondhatóak, Megbízott lehetőséget biztosít arra, hogy indokolt hiányzás esetén egy másik, hasonló képességű csoportban –a fejlesztő szakemberrel előre egyeztetve- Megbízók gyermeke pótolhassa az órát az adott tanéven belül, amennyiben a másik csoportban van még erre rendelkezésre álló szabad kapacitás.

7.8.    Érvényes bérlet nélkül a csoportos foglalkozás nem vehető igénybe.

 

8.   A Megbízó kötelezettségei

8.1.    Megbízó tudomásul veszi, hogy

8.1.1. a gyermek fejlesztése szempontjából kiemelten fontos a rendszeres órai részvétel, ezért vállalja, hogy lehetősége szerint igyekszik elhozni a gyermeket minden fejlesztő foglalkozásra

8.1.2. betartja a TSMT Fejlesztő Központ egészségügyi rendelkezéseit

8.1.3. vizsgálatra, foglalkozásra csak egészséges gyermek hozható (pl. erős orrfolyás, köhögés veszélyezteti a többi gyermek egészségét)

8.1.4. a fejlesztőtermekbe csak a fejlesztő szakember engedélyével lehet bemenni, gyermek csak a szülő vagy a fejlesztő szakember felügyeletével tartózkodhat bent

8.1.5. a foglalkozások zavartalan és biztonságos lebonyolítása érdekében elvárt a pontos megjelenés

8.1.6. a tornatermekbe utcai cipővel belépni, illetve ételt bevinni szigorúan tilos, italt kizárólag zárható kulacsban lehet behozni

8.1.7. a foglalkozások viselete: könnyű ruházat (póló, melegítőnadrág vagy rövidnadrág), tornacipő vagy szandál

8.2.    Megbízó tudomásul veszik, hogy amennyiben a fejlesztő szakember igazolható okból nem tud részt venni a foglalkozásokon, úgy gondoskodik a szakmailag kompetens helyettesről.

9.   A Megbízott kötelezettsége

9.1.    Megbízott köteles a Megbízó írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni

10.         A Megbízott kártérítési felelőssége

10.1.  Megbízott felelősséget vállal minden olyan, a kárért, mely a létesítményein belül, a Megbízott vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

10.2.  Megbízott felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Megbízó alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Megbízó okozta.

11.         Fogyasztói érdekvédelem, adatvédelem

11.1. A Megbízott tevékenysége során kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét. A rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

11.2. A   TSMT-HRG College Kft. a személyes adatok vonatkozásában az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, mint Adatkezelő jár el. Az adatok kezeléséről a Megbízók az Adatkezelési tájékoztatójában olvashatnak bővebben, amelyet az TSMT-HRG College Kft. honlapján, az alábbi linken keresztül érhetnek el http://bhrgassociation.org és https://bhrg.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

11.3. Annak okán, hogy a fejlesztő szakemberek a feladataik ellátása során vezetik a gyermekekhez kapcsolódó dokumentációt, így kezelik a gyermekek adatait. Az adatkezelés vonatkozásában a fejlesztő szakemberek, mint az Adatkezelő által megbízott Adatfeldolgozók látják el ezen tevékenységüket.

12.         Vis major

12.1. Azon ok vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

 

13.         A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

13.1. A Megbízási szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény rendelkezései az irányadóak. Felek rögzítik, hogy vitás kérdéseiket lehetőleg megegyezéses úton próbálják rendezni, ennek hiányában kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét.