A szenzomotoros vizsgálatok (SMT), a Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT)  terápiák és a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG) terápia az elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó vizsgálati és terápiás koncepció része, melyet Lakatos Katalin PhD hozott létre; 2008 óta szerzői mintaoltalom alatt áll.

1.     Egyéni Tervezett Szenzomotoros Tréning terápia (TSMT-I)

A Tervezett Szenzomotoros Tréning (TSMT) módszer a szenzoros integrációs terápiák csoportjába tartozó regressziós szemléletű komplex mozgásfejlesztő eljárás.
A terápia megkezdését minden esetben vizsgálat előzi meg (LongiKid). Amennyiben a vizsgálat eredménye indokolja, egyéni  TSMT megkezdése válhat szükségessé.
A terápiában az ontogenetikus mozgásfejlődés állomásait követve strukturáljuk az idegrendszer hálózati kapcsolatait, az alkalmazott feladatok által normalizálódik az izomtónus, finomodik az egyes érzékelési csatornák ingerfelvétele és feldolgozása, javul a figyelem, az emlékezet, ügyesedik a mozgáskoordináció, javul a befogadó és kifejező nyelvi készség. Kulcsingerként vannak jelen az egyensúlyi rendszerre ható passzív és aktív helyzetek, melyek direktben hatnak az egyensúlyi teljesítményre, indirekten az idegrendszer számos területét stimulálják.

A terápia sajátossága az alkalmazott ingerek sorrendje, minősége, térbeli iránya és ismétlésszáma, az alkalmazott feladatok darabszáma (16-22). Az egyéni feladatsorokat (tréningeket) a szülő számára betanítjuk, amit a család a meghatározott szabályok szerint otthon gyakorol. A tréningek felépítettsége az edzéselmélet szabályait követve fokozatos, alkalmazkodik a gyermek egyéni teljesítményszintjéhez, fejlődési sajátosságaihoz.A komplex ingeregyüttest tartalmazó prevenciós, korrekciós, habilitációs, rehabilitációs szemléletű terápiás folyamat a gyermeket holisztikus szemléletben, családjával egységben kezeli.A terápia komplexitását jelenti a feladatok gyógytorna-szemléletű alkalmazása és kognitív elemek beépítése. A feladatok végzése minden esetben verbális kíséréssel zajlik (mondókák, versek, számolás), melyben a gyermek aktuális képességei szerint vesz részt.A fejlesztett gyermekek havonta egy kontrollvizsgálaton vesznek részt; kéthavonta megújul a tréning.Az egyéni TSMT tipikus eszközei: pokróc, nagyméretű (95-105 cm) gimnasztikai labda, billenőlap, gördeszka, henger, forgószék.

Kiknek ajánljuk: 3 hónapostól 12 éves korú megkésett mozgás- és/vagy beszédfejlődésű, figyelmi, tanulási, viselkedési vagy magatartási  problémákkal küzdő gyermekeknek

Célunk: az idegrendszer érési folyamatainak megfelelő minőségre javítása, az adott életkorban elvárható motoros, pszichés, kognitív és szociális teljesítmények elérése, felzárkóztatás.


2. Csoportos Tervezett Szenzomotoros Tréning terápia (TSMT-II)

A terápia alkalmazását minden esetben megelőzi a LongiKid vizsgálat felvétele, hiszen annak eredménye jelzi a terápia indokoltságát. A csoportos TSMT elméleti alapjaiban megegyezik az egyéni TSMT-vel, azonban érettebb funkciókkal rendelkező gyermekek számára alkalmazható. Célja a sikeres iskolai beváláshoz szükséges készségek alapjainak megteremtése: pontos észlelés, megfelelő figyelmi funkciók, jó emlékezeti teljesítmény, ép testvázlat, jó térbeli tájékozódás, koordinált mozgások, az egyensúlyi rendszer optimális működése, a gondolkodási műveletek épsége, valamint a belső kontrollok kialakítása. 

A tréningeket csak sok eszköz alkalmazásával lehet eredményesen megtartani. Az eszközök a konkrét műveleti korszak nagymozgásos feldolgozása, a figyelem jobb irányíthatósága, a praxis javulása, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a lateralitás, a dominancia beérése mellett a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését is elősegítik. A foglalkozások során a gyerekek a nehézségeikhez igazított változatos ingerkörnyezetben kipróbálhatják magukat, behozhatják lemaradásaikat, felkészülhetnek az óvodára, iskolára.

A TSMT II leggyakrabban alkalmazott eszközei: billenőlap, tornaszőnyeg, tornapad, bordásfal, trambulin, hinták, rugós deszka, gördeszka, pallók, hengerek, gólyalábak, kötelek, kuglik, babzsákok, karikák, labdák.

Kinek ajánljuk: „ügyetlen”, figyelemproblémákkal küzdő, hiperaktív, iskolaéretlen, részképesség-gyenge, önbizalom-hiányos, spektrumzavaros gyerekeknek.

Célunk: a sikeres iskolai beváláshoz szükséges készségek fejlesztése.

3. Csoportos Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika módszer (HRG)

A módszer alkalmazása a LongiKid vizsgálat eredménye alapján dönthető el. Az 1 éves kortól alkalmazható uszodai HRG terápia célja az idegrendszeri éretlenség kezelése, a kialakult motoros, pszichés, kognitív és/vagy szociális tünetek csökkentése. A módszer az edzéselmélet szabályai szerint felépített feladatsorokból áll, kihasználva a vesztibuláris rendszernek az idegrendszerre gyakorolt  széleskörű hatását, beépítve a gyógyúszás elemeit.

A terápia több, mint ezer feladatot foglal magában, melyek alkalmazása révén javulnak a figyelmi funkciók, az emlékezet, a kéreg alatti területek működése, az izomtónus-szabályozás, a beállító reakciók, az egyensúly, a mozgáskoordináció; kialakulnak a motoros automatizmusok. A feladatok segítik a testvázlat pontosodását, a primitív reflexek integrálódását; javulnak a szinkronok, a szerialitás. A terápia kihasználja a közeg fizikai jellemzőit: a langyos víz lazító hatását, a felhajtóerőt, a közegellenállást, ami javítja az erőnlétet, és növeli az állóképességet;  kedvező élettani hatásai vannak a keringési és légzési rendszerre. A víz folyamatos taktilis ingert ad. A vízi közegben végzett terápiás munka a szárazföldi lehetőségekhez képest más jellegű ingeregyüttes biztosítását teszi lehetővé, a TSMT terápiával párhuzamosan végezve, egymás hatását erősítik. Alkalmazott eszközei: vízijárdák, polifoam hengerek, szivacselemek, vízicsikók, úszógumik, úszódeszkák, labdák, kötelek, poharak, merülő és lebegő tárgyak.

Hatékony kiegészítője az egyéni és a csoportos szárazföldi fejlesztéseknek, de önmagában is sokat segít a félős, kötődési problémákkal, koordinációs és egyensúlyi problémákkal küzdő vagy víziszonyos gyerekek vízhez szoktatásában, kéreg alatti idegrendszeri funkcióik további érlelésében.

Kinek ajánljuk: 1 éves kortól volt koraszülött, eltérő beszéd és/vagy mozgásfejlődésű, „ügyetlen”, figyelmi problémákkal küzdő, hiperaktív, iskolaéretlen, részképesség-gyenge, autizmusban érintett, önbizalom-hiányos, spektrumzavaros gyerekeknek.

Célunk: a szárazföldi fejlesztések hatásainak megerősítése, fokozása; szülő-gyerek kapcsolat megerősítése, az irányíthatóság, együttműködési készség, mozgáskoordináció, egyensúlyérzék, figyelem, önkontroll, önbizalom fejlesztése; vízhez-szoktatás.