KORA GYERMEKKORI FEJLESZTÉS

Az atipikus fejlődés alapvető kérdései /1. rész/, /2. rész/
Az atipikus fejlődést úgy definiálhatjuk, mint a veleszületett állapot és a környezeti hatások eredőjeképpen létrejött eltérő fejlődésmenetet.
Írta: Györkő enikő, 2020. Iskolakultúra

Lakatos Katalin publikációi
2009-2014, 2000-2002, 1993-1999

A kora gyermekkori lelki egészség támogatásának elmélete és gyakorlata I-II. 
Szerkesztők: Danis I., Németh T., Prónay B., Góczán-Szabó I., Hédervári-Heller É.  Semmelweis Egyetem Egészségügyi Közszolgálati Kar Mentálhigiéné Intézet, 2020. 

A korai intervenciós intézményrendszer hazai működése
Szerző: Kereki Judit és Lannert Judit 
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztályának megrendelésére, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

Apró lépések
Korai fejlesztő program lassabban fejlődő gyermekek és szüleik számára (Budapesti Korai Fejlesztő Központ, 1989)  Szerkesztő: Szelényi M.  Tovább…

Zűr-zavaros gyermek
Az érzékelési rendellenesség felismerése és kezelése
Írta: C.S. Kranowitz, M.A.  Tovább…

”A Mit tud a gyermek?”
Kisfilm sorozat az egészséges gyermek pszichomotoros fejlődésének szakaszait, főbb fejlődési jellemzőit mutatja be szakemberek számára 14 korcsoportban 7 éves korig.  Gyermek-Alapellátási Portál. 

Fejlődjünk együtt c. tájékoztató füzet
A cikksorozat az egyes időszakokat mutatja be, segítve a szülőket. A gyeremekek fejlődésének követése, terelgetése felelősség. Fontos, hogy együtt örüljenek a sok pozitív változásnak, de észrevegyék azt is, ha valami „másként” fejlődik. Tovább…

Mesterkurzus kisgyermekes szülőknek
Mit tehetünk a gyermekünk fejlődéséért az első 1000 napban? A születést követő 1000 nap kihasználása rendkívül fontos mind a szülő, mind a baba számára, mivel ebben a periódusban a kisgyerek olyan fejlődési folyamatokon megy keresztül, amelyek befolyásolhatják egész felnőtt életét. Tovább…
<étkezés> <gondoskodás> <játék> <beszéd> 

Magyar Védőnők Egyesülete lakosságnak szóló kiadványai
Családoknak ajánlott kiadványok:
0-6 hónapos csecsemő egészséges fejlődése; 
07-12 hónapos csecsemő egészséges fejlődése;
1-3 éves gyermek egészséges fejlődése;
4-6 éves gyermek egészséges fejlődése

AUTIZMUS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyi szakmai irányelve az autizmusról/autizmus spektrum zavarokról
Egészségügyi Közlöny, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bp., 2020.07.16. LXX.12.

Az autizmussal élők csiszolatlan gyémántok
Szerző: Lakatos Katalin, https://ujszo.com/ 

Székletátültetés hosszabb távú hatásai az autizmus esetében
Forrás: Diavitas Magazin

Lehet könnyebb – Útmutató integráló intézménybe járó autista gyermeket nevelő pedagógusok számára
Szerző: Lipcsey Réka, Autspektrum Egyesület

Kitekintés autizmus témában
Szerző: Horvát Krisztina, Autizmus Koordinációs Iroda

ADHD 

ADHD – Kis lépések, nagy változások
Kézikönyv óvodáskorú gyermeket nevelő szülők számára.

VIZSGÁLATOK
0-7 éves szűrővizsgálatok
Letölthető vizsgálati anyagok a Magyar Védőnők Szakmai Szövetsége oldaláról. 
Tovább…

WEB OLDALAK 
www.koragyermekkor.hu
www.jolenni.hu
www.koraszulott.com
www.gyermekalapellatas.hu/fejlesztesek/gyermek_alapellatasi_utmutato

SZABADEGYETEMEK, KONFERENCIÁK 

A Fejlődő agy – online konferencia 2021. márc. 5-7.
A konferencia fókusza az egészséges fejlődés, annak fő területei, melyek alapvető fontosságúak a mozgáshoz, a jó kognitív képességek kialakulásához, az egészséges személyiségfejlődéshez, hosszabb távon a sikeres társadalmi beilleszkedéshez, de szó fog esni az eltérésekről is.
Tovább… 

Letölthető szakmai összefoglaló (PDF)
A gyűjtemény a “Szemelvények a neurológia köréből gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára” című konferencia összefoglalója, amelyben az előadók a gyermeki fejlődést neurológiai szempontból elemzik, segítve ezzel a terapeuták, óvodapedagógusok, kisgyermeknevelők, védőnők, pszichológusok, gyógytornászok munkáját, hogy jobban észre vegyék, és pontosabban értelmezzék a rájuk bízott gyermekek viselkedését. 
Tovább…

Gyermek a család közepén – Tények, melyek a fejlesztés hatékonyságát befolyásolják
A konferencia előadói különböző aspektusból közelítik meg azt a speciális helyzetet, amikor a családban eltérő fejlődésű gyermek nevelkedik; bemutatják hogyan hat ez a tény a család dinamikájára és hogyan élhetik meg a szülők, a testvérek, és hogyan befolyásolják akaratlanul is az érintett gyermek teljesítményét.
Tovább…