Előadások hossza: 9 x 60 perc
Pedagógusoknak 12 pont
BHRG Alapítvány FAR nyilvántartási száma: B/2020/007858
Az egészségügyi minősítés  folyamatban.
A konferencia díja: 13 500 Ft


A fejlődő agy
konferencia

Online konferencia 2021. márc. 5-7. (az előadások 3 napon keresztül megtekinthetők)
A BHRG Alapítvány konferenciáin a legkorszerűbb orvosi, biokémiai, fejlődéspszichológiai, pedagógiai ismereteket osztjuk meg gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára.

Rendezvényünk mostani témáját az elmúlt tíz év konferencia-szervezési tapasztalatai alapján választottuk, ismerve közönségünk érdeklődését a fejlődés különböző aspektusaival kapcsolatban. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek (fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, védőnők, kisgyermeknevelők, pszichológusok, gyógytornászok, konduktorok, gyermekorvosok) számára nagyon fontos, hogy tudásuk sokrétű legyen, hiszen így képesek árnyaltan átlátni a rájuk bízott kincseket, és tudnak nekik egyéni igényeik szerint a lehető legkörültekintőbben segíteni.

Jelen konferencia fókusza az egészséges fejlődés, annak fő területei, melyek alapvető fontosságúak a mozgáshoz, a jó kognitív képességek kialakulásához, az egészséges személyiségfejlődéshez, hosszabb távon a sikeres társadalmi beilleszkedéshez, de szó fog esni az eltérésekről is.

Az utóbbi évtizedben az agyi funkciókat működési egységekben szemléljük: születéstől a felnőtté válásig hierarchikusan egymásra épülő hálózatok alakulnak ki, melyek ideális állapotban normál fejlődést alakítanak ki, miközben a fejlődést számtalan tényező befolyásolja (genetika, környezeti hatások, stb.).
(Dr.  Hegyi Márta: Az agy fejlődésének hálózati szemlélete)

A gyermeki fejlődés folyamatában a mozgásfejlődés központi szerepet tölt be; már a születés előtt elkezdődik és intenzíven érik kb. 12 éves korig. Az ontogenetikus fejlődés biológiai hátterét az idegrendszer egyes területeinek és funkcióinak az érése adja, mely a pályarendszerek differenciálódásában, egyes reflexek integrációjában, mások kialakulásában mutatkozik meg. (Bodor Eliza: A mozgásfejlődés állomásai gyermekkorban)

A gyermeki nyelv- és beszédfejlődési kutatások kapcsolata az egyre fejlődő komplex idegrendszeri működést feltáró képalkotó eljárások fejlődésével új utakat nyitottak meg az idegrendszeri érés, a beszédfejlődés és az ezekkel szorosan összefüggő tanulási folyamat vizsgálatában és megértésében.
(Dr. Tóth Gábor: Bevezetés a beszédfejlődés kialakulásának folyamatába)

Egyre több magasabb szervezésű kognitív funkcióról derül ki, hogy bennük a kisagy meghatározó szerepet tölt be, a verbális munkamemóriától kezdve a beszéd különböző szintű szabályozásán, és a szociális tér észlelésén át, egészen a szociális interakció finom hangolásáig.
(Dr. Donauer Nándor: Meddig terjed a kisagy hatalma a legmagasabb szintű kognitív folyamatok /figyelem, munkamemória, beszédprodukció, beszédértés, vizuális, szociális tér észlelés stb./ birodalmában?)

A neuroradiológiai képalkotó eljárások és vizsgálati tapasztalatok új korszakot hoztak a fejlődő idegrendszer szerkezeti és működési megismerésében nemcsak a csecsemő, kisdedkor időszakának, hanem a  pubertas- és adolescenskornak a turbulens változásairól is. Ez utóbbi időszak sajátos magatartási,  reagálási megnyilvánulásairól is hallhatnak előadást.
(Dr. Jerney Judit: „Ezek a mai fiatalok…” – a serdülőkori agyfejlődés szempontjából)

Az idegrendszeri hálózatok és az önkontroll fejlődése kapcsolatának ismerete segíti a nevelést a folyamat hatékony, személyre szabott támogatásában és így a szociális viselkedés megfelelő kialakításában.
(Dr. Gyarmathy Éva: Az önkontrol fejlődése)

Sokunkat foglalkoztató kérdés, hogy hogyan lesz egy mosolygós csecsemőből árnyaltan gondolkodó felnőtt. Az előadás során a személyiségfejlődés stációin haladunk át és jutunk el a már majdnem felnőtt szerveződésig.
(Erőss Rebeka: A személyiségfejlődés folyamata)

Felvázoljuk azokat a megfigyelési és kutatási eredményeket, melyek a virtuális világban élő gyerekek, serdülők viselkedési sajátosságait, személyiségük változásait mérhető, kezdetben enyhébb, de objektív deficitjeit ismerteti.
(Dr. Donauer Nándor: Mi lehetett a Trójai faló oldalára felírva?  “CSAK JÁTSZD ÚJRA!”)

Témánk lesz korunk gyakori jelensége, a szülők szerepét átvevő kortársak, és a kortárs-orientáció gyermekek fejlődését befolyásoló hatása.
(Dr. Máté Gábor: A család ereje)

TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNYRŐL

Pedagógusoknak 12 pont
BHRG Alapítvány FAR nyilvántartási száma: B/2020/007858
Egészségügyi minősítés folyamatban.
Előadások hossza: 9 x 60 perc
Az előadásokat három napig lehet megtekinteni.

A részvételi igazolás kiállításának feltétele az előadások anyagára épülő rövid teszt visszaküldése 2020. márc. 14-ig.
Általános Szerződési Feltételek
Adatvédelmi Tájékoztató

A szervező: BHRG Alapítvány
Adószám: 18241343–1–41
Számlaszám: Magnet Bank 16200010-10042607