"A fejlődő agy" online konferencia

2021. március 5-7.

A BHRG Alapítvány konferenciáin a legkorszerűbb orvosi, biokémiai, fejlődéspszichológiai, pedagógiai ismereteket osztjuk meg gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. Rendezvényünk mostani témáját az elmúlt tíz év konferencia-szervezési tapasztalatai alapján választottuk, ismerve közönségünk érdeklődését a fejlődés különböző aspektusaival kapcsolatban. A gyermekekkel foglalkozó szakemberek (fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok, óvodapedagógusok, védőnők, kisgyermeknevelők, pszichológusok, gyógytornászok, konduktorok, gyermekorvosok) számára nagyon fontos, hogy tudásuk sokrétű legyen, hiszen így képesek árnyaltan átlátni a rájuk bízott kincseket, és tudnak nekik egyéni igényeik szerint a lehető legkörültekintőbben segíteni. Jelen konferencia fókusza az egészséges fejlődés, annak fő területei, melyek alapvető fontosságúak a mozgáshoz, a jó kognitív képességek kialakulásához, az egészséges személyiségfejlődéshez, hosszabb távon a sikeres társadalmi beilleszkedéshez, de szó fog esni az eltérésekről is.

A program

Az utóbbi évtizedben az agyi funkciókat működési egységekben szemléljük: születéstől a felnőtté válásig hierarchikusan egymásra épülő hálózatok alakulnak ki, melyek ideális állapotban normál fejlődést alakítanak ki, miközben a fejlődést számtalan tényező befolyásolja (genetika, környezeti hatások, stb.).

Dr.  Hegyi Márta: Az agy fejlődésének hálózati szemlélete
A gyermeki fejlődés folyamatában a mozgásfejlődés központi szerepet tölt be; már a születés előtt elkezdődik és intenzíven érik kb. 12 éves korig. Az ontogenetikus fejlődés biológiai hátterét az idegrendszer egyes területeinek és funkcióinak az érése adja, mely a pályarendszerek differenciálódásában, egyes reflexek integrációjában, mások kialakulásában mutatkozik meg. 

Bodor Eliza: A mozgásfejlődés állomásai gyermekkorban
A gyermeki nyelv- és beszédfejlődési kutatások kapcsolata az egyre fejlődő komplex idegrendszeri működést feltáró képalkotó eljárások fejlődésével új utakat nyitottak meg az idegrendszeri érés, a beszédfejlődés és az ezekkel szorosan összefüggő tanulási folyamat vizsgálatában és megértésében.

Dr. Tóth Gábor: Bevezetés a beszédfejlődés kialakulásának folyamatába
Egyre több magasabb szervezésű kognitív funkcióról derül ki, hogy bennük a kisagy meghatározó szerepet tölt be, a verbális munkamemóriától kezdve a beszéd különböző szintű szabályozásán, és a szociális tér észlelésén át, egészen a szociális interakció finom hangolásáig.

Dr. Donauer Nándor: Meddig terjed a kisagy hatalma a legmagasabb szintű kognitív folyamatok /figyelem, munkamemória, beszédprodukció, beszédértés, vizuális, szociális tér észlelés stb./ birodalmában?
A neuroradiológiai képalkotó eljárások és vizsgálati tapasztalatok új korszakot hoztak a fejlődő idegrendszer szerkezeti és működési megismerésében nemcsak a csecsemő, kisdedkor időszakának, hanem a  pubertas- és adolescenskornak a turbulens változásairól is. Ez utóbbi időszak sajátos magatartási,  reagálási megnyilvánulásairól is hallhatnak előadást.

Dr. Jerney Judit: „Ezek a mai fiatalok…” – a serdülőkori agyfejlődés szempontjából
Az idegrendszeri hálózatok és az önkontroll fejlődése kapcsolatának ismerete segíti a nevelést a folyamat hatékony, személyre szabott támogatásában és így a szociális viselkedés megfelelő kialakításában.

Dr. Gyarmathy Éva: Az önkontrol fejlődése
Sokunkat foglalkoztató kérdés, hogy hogyan lesz egy mosolygós csecsemőből árnyaltan gondolkodó felnőtt. Az előadás során a személyiségfejlődés stációin haladunk át és jutunk el a már majdnem felnőtt szerveződésig.

Erőss Rebeka: A személyiségfejlődés folyamata
Felvázoljuk azokat a megfigyelési és kutatási eredményeket, melyek a virtuális világban élő gyerekek, serdülők viselkedési sajátosságait, személyiségük változásait mérhető, kezdetben enyhébb, de objektív deficitjeit ismerteti.

Dr. Donauer Nándor: Mi lehetett a Trójai faló oldalára felírva?  “CSAK JÁTSZD ÚJRA!”
Témánk lesz korunk gyakori jelensége, a szülők szerepét átvevő kortársak, és a kortárs-orientáció gyermekek fejlődését befolyásoló hatása.

Dr. Máté Gábor: A család ereje

TÁJÉKOZTATÓ A RENDEZVÉNYRŐL

BHRG Alapítvány FAR nyilvántartási száma: B/2020/007858
Pedagógusoknak 12 pont.
Egészségügyi SZTK-A-85630/2020. számú továbbképzési minősítés alapján 18 pont.
Az alábbi egészségügyi szakmacsoportokba tartozók számára szerezhető meg:
2. Gyermek ápolás és gondozás
9. Mozgásterápia és fizioterápia 
12. Védőnői ellátás 
13. Közegészségügyi és népegészségügyi
15. Rehabilitációs és életvezetést támogató

Előadások hossza: 9 x 60 perc
Az előadásokat három napig lehet megtekinteni.A részvételi igazolás kiállításának feltétele az előadások anyagára épülő rövid teszt visszaküldése 2020. márc. 14-ig.
A szervező: BHRG Alapítvány
Adószám: 18241343–1–41
Számlaszám: Magnet Bank 16200010-10042607

A fejlődő agy konferencia plakát