BHRG online előadások a gyermekek fejlődésének támogatására fejlesztő szakembereknek.
Az online konferencia tartalma a 2021-ben megtartott előadásainkból készített válogatás.
Az előadások folyamatosan megtekinthetőek lesznek: ápr. 1. (péntek) 13 h – ápr. 4. (hétfő) 23.59 h

BHRG online előadások a gyermekek fejlődésének támogatására és fejlesztő szakembereknek.
Az online konferencia tartalma a 2021-ben megtartott előadásainkból készített válogatás.
Az előadások folyamatosan lesznek megtekinthetőek: ápr. 1. (péntek) 13 h – ápr. 4. (hétfő) 23.59 h
Á la Carte online konferencia

Négy napon át közel 15 órányi előadást hallgathat meg a „Szemelvények a neurológia köréből” és „A fejlődő agy” című konferenciáinkon elhangzottakból.
Az előadásokat ajánljuk mozgásterapeuták, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, konduktorok, védőnők, kisgyermeknevelők, óvónők, gyógytornászok, pszichológusok számára.

AZ ELŐADÓK /absztrakt/
Dr. Cziniel MónikaRizikó újszülöttek utógondozása interdiszciplináris teamben
Dr. Hegyi MártaAz agy fejlődésének hálózati szemlélete
Dr. Jerney JuditA gyermekkori epilepszia
Dr. Berényi MarianneFejlődésneurológia és neuroterápia
Dr. Jerney Judit„Ezek a mai fiatalok…” – a serdülőkori agyfejlődés szempontjából
Dr. Madarassy-Szűcs AnnaAz ADHD a gyermekpszichiátria tükrében
Dr. Gyarmathy ÉvaAz önkontroll fejlődése
Dr. Gyarmathy ÉvaMozgásfejlesztés a részképességek és a beszéd fejlődésében
Dr. Donauer NándorAz alvás(hiány) közép- és hosszú távú emlékezeti hatásai
Dr. Donauer NándorMi lehetett a Trójai faló oldalára felírva?  “Csak játszd újra!”
Dr. Donauer NándorMeddig terjed a kisagy hatalma a legmagasabb szintű kognitív folyamatok
Dr. Tóth GáborBevezetés a beszédfejlődés kialakulásának folyamatába
Fenyősi FanniA TSMT terápia neurológiai vonatkozása
Erőss Rebeka A személyiségfejlődés folyamata
Bodor Eliza A mozgásfejlődés állomásai gyermekkorban

Pontérték pedagógusoknak: 15 pont
Az előadásokról részletesen: absztrakt
A részvételi igazolás kiállításának feltétele az előadások anyagára épülő rövid teszt visszaküldése 2022. április 10-ig.

Szervező: BHRG Alapítvány
Elérhetőség: ​bhrgkonferencia@gmail.com
Adószám: 18241343–1–41
Számlaszám: 16200010-10042607
IBAN: HU54 1620 0010 1004 2607 0000 0000 


AZ ELŐADÁSOK (15 x 60 perc):
Dr. Cziniel Mónikagyermekneurológus, neonatológus szakorvos
Rizikó újszülöttek utógondozása interdiszciplináris teamben
Az előadásban kifejtésre kerül a gyermekneurológus szerepe a rizikó újszülöttek, koraszülöttek utógondozásában, az alarmírozó neurológiai tünetek, a fejlődést támogató gondoskodás, a Kenguru módszer, valamint a pszichomotoros fejlődést befolyásoló egyéb tényezők.

Dr. Hegyi Mártagyermekneurológus főorvos
Az agy fejlődésének hálózati szemlélete
A gyermeki fejlődés folyamatában a mozgásfejlődés központi szerepet tölt be; már a születés előtt elkezdődik és intenzíven érik kb. 12 éves korig. Az ontogenetikus fejlődés biológiai hátterét az idegrendszer egyes területeinek és funkcióinak az érése adja, mely a pályarendszerek differenciálódásában, egyes reflexek integrációjában, mások kialakulásában mutatkozik meg.

Dr. Jerney Juditgyermekgyógyász
A gyermekkori epilepszia
Az idegrendszeri hálózatok és az önkontroll fejlődése kapcsolatának ismerete segíti a nevelést a folyamat hatékony, személyre szabott támogatásában és így a szociális viselkedés megfelelő kialakításában.

Dr. Berényi Mariannefejlődésneurológiai osztályvezető főorvos
Fejlődésneurológia és neuroterápia
A korai fejlődésneurológiai vizsgálatok magukba foglalják a figyelem, az értelem és a mozgás fejlődésének egymással összefüggő folyamatát. Amennyiben a fejlődés veszélyeztetettnek látszik, akkor ennek a prognózisnak alapján egyéni kezelést, neurotherápiát kell kezdeni.

Dr. Jerney Judit – gyermekgyógyász
„Ezek a mai fiatalok…” – a serdülőkori agyfejlődés szempontjából
Az adolescens kor nagy szomatikus, hormonalis és neurodevelopmentalis változásai egyénenként különböző időpontokban, tempóban és az egyes agyi regiokban meghatározott sorrend szerint zajlanak mind a genetikai meghatározottság, mind a környezeti hatások együttes következményeként. 

Dr. Madarassy-Szücs Anna – gyermek és ifjúságpszichiáter szakorvos
Az ADHD a gyermekpszichiátria tükrében
A klasszikus ellátási lehetőségek mellett kiemelten fontos lehet az ADHD rendszerszemléletű megközelítése is. Mivel az ADHD nem nevelési problémából fakad, elsődleges a szülők és a környezet edukációja, támogatása, az idegrendszeri működési sajátosságok megértésének elősegítése, mely a valódi elfogadás kulcsát jelenthetik.

Dr. Gyarmathy Évaklinikai és neveléslélektan szakpszichológus
Az önkontroll fejlődése
Sokunkat foglalkoztató kérdés, hogy hogyan lesz egy mosolygós csecsemőből árnyaltan gondolkodó felnőtt. Az előadás során a személyiségfejlődés stációin haladunk át és jutunk el a már majdnem felnőtt szerveződésig.

Dr. Gyarmathy Éva – klinikai és neveléslélektan szakpszichológus
Mozgásfejlesztés a részképességek és a beszéd fejlődésében
A kognitív fejlődési és ezen belül a beszédfejlődési zavarok sikeres terápiái a mozgásra épülnek, ami önmagában is jelzi a hiányterületet. A zavarok megelőzése és a gyermekek egészséges testi és szellemi fejlődése érdekében a mozgásfejlesztést a mindennapok részévé kell tenni, amellett, hogy a célzott terápiákat a megelőzésben sokkal szélesebb körben kell alkalmazni.

Dr. Donauer Nándorneuropszichológus
Az alvás(hiány) közép- és hosszú távú emlékezeti hatásai, valamint a többi kognitív (emotív) működés összefüggései a legújabb kutatások fényében
Az előadás rávilágít az alvás jelentőségére; kifejti a beszéd hatását az emlékezeti tár működésére, valamint az emlékezet egy fajtájának megjelenési formáit és nehézségeit a mindennapi élet során – praktikus tanácsokkal és elgondolkodtató tényekkel gazdagítva.

Dr. Donauer Nándorneuropszichológus
Mi lehetett a Trójai faló oldalára felírva?  “Csak játszd újra!”
Témánk lesz korunk gyakori jelensége, a szülők szerepét átvevő kortársak, és a kortárs-orientáció gyermekek fejlődését befolyásoló hatása.

Dr. Donauer Nándorneuropszichológus
Meddig terjed a kisagy hatalma a legmagasabb szintű kognitív folyamatok
A neuroradiológiai képalkotó eljárások és vizsgálati tapasztalatok új korszakot hoztak a fejlődő idegrendszer szerkezeti és működési megismerésében nemcsak a csecsemő, kisdedkor időszakának, hanem a pubertás- és adolescens korban a turbulens változásairól is.

Dr. Tóth Gábor – gyógypedagógus, logopédus,  fejlődés- és klinikai gyermekpszichológus
Bevezetés a beszédfejlődés kialakulásának folyamatába
Egyre több magasabb szervezésű kognitív funkcióról derül ki, hogy bennük a kisagy meghatározó szerepet tölt be, a verbális munkamemóriától kezdve a beszéd különböző szintű szabályozásán, és a szociális tér észlelésén át, egészen a szociális interakció finomhangolásáig.

Fenyősi FanniTSMT fejlesztő szakember
A TSMT terápia neurológiai vonatkozása
A TSMT módszerek a szenzoros integrációt célzó terápiák csoportjába tartozó regressziós szemléletű mozgásfejlesztő eljárások. A szenzoros integrációs terápiák a szenzoros integráció fogalmát említik gyakorlatuk alapjaiként, egy fogalomét, mely az idegtudományok területéről származik; az egyén környezeti ingereket szervező képességét jelenti az idegrendszer által

Erőss Rebeka klinikai szakpszichológus
A személyiségfejlődés folyamata
Felvázoljuk azokat a megfigyelési és kutatási eredményeket, melyek a virtuális világban élő gyerekek, serdülők viselkedési sajátosságait, személyiségük változásait mérhető, kezdetben enyhébb, de objektív deficitjeit ismerteti.

Bodor Eliza – gyermekrehabilitációs szakgyógytornász
A mozgásfejlődés állomásai gyermekkorban
A gyermeki nyelv- és beszédfejlődési kutatások kapcsolata az egyre fejlődő komplex idegrendszeri működést feltáró képalkotó eljárások fejlődésével új utakat nyitottak meg az idegrendszeri érés, a beszédfejlődés és az ezekkel szorosan összefüggő tanulási folyamat vizsgálatában és megértésében.