Egyéni TSMT terápia 

Az  egyéni TSMT terápiát azoknak a gyermekeknek javasoljuk, akik mozgás-, beszéd-, vagy értelmi fejlődésükben, figyelmi funkcióikban, aktivitásuk szintjében az átlagostól jelentősen eltérnek. Ennek mértékét a LongiKid vizsgálattal mért eredmények alapján tudja megállapítani a fejlesztő szakember, és ha indokolt, egyéni tréning megírását kezdeményezi.Erre azért van szükség, hogy a tréning segítségével a kisgyerek behozza azokat a lemaradásait, vagy korrigáljuk azokat az eltéréseit, akik meghatározzák aktuális fejlettségi szintjét. 

Fontos ezt  szem előtt tartani, hiszen akkor tud csak jól beilleszkedni a közösségekbe (család, bölcsőde, óvoda, iskola), játszótéri helyzetekbe, ha az életkorában elvárt szinten teljesít: érdeklődik a környezete iránt, meg tudja figyelni és megérti azt, ki tudja fejezni  magát, magabiztosan mozog, képes együtt lenni másokkal. Amennyiben nehézségei vannak ezeken a területeken, segíthet a TSMT terápia.  A tornasor általában 16-22 feladatból áll, egy tréning 2 hónapra íródik. Az egyes gyakorlatok sorrendje, ismétlésszáma, a tréning heti ismétlődése fontos jellemzői a TSMT terápiának, és kiemelt jelentősége van, hogy ezeket a gyakorláskor betartsa a család. A szülők fontos részei a terápiás folyamatnak, ugyanis a fejlesztő szakember számít az ő közreműködésükre. Az eredményeket közösen érik el, ugyanis a szülők az otthoni tornánál a fejlesztő szakembert pótolják azzal, hogy a gyermekkel a meghatározott instrukciók szerint csinálják a feladatokat szerető, de határozott légkörben.

A kijelölt mondókákat, verseket, számolásokat is használnunk kell, hogy az általuk adott ritmus is segítse a fejlődést.

A terápiában használt eszközök szükségesek ahhoz, hogy a gyermeket megfelelő ingerhelyzetekbe lehessen hozni, ezáltal a legjobban fejlődjön. Az eszközök méretei meghatározottak. Az egyszerűtől a bonyolultabb felé haladunk a feladatok rendszerében; az egyes részek egymásra épülnek,  mindennek megvan a helye és a jelentősége.  Semmi nem átugorható, semmi nem változtatható meg; ha valahol elakadás látszik, konzultáljanak a fejlesztővel!

egyéni TSMT