Az optimális nyelvi fejlődéshez jól működő érzékelő, feldolgozó és válaszadásra alkalmas rendszer, valamint megfelelő ingerkörnyezet szükséges. A megfelelő hallás elengedhetetlen feltétele a fejlődésnek, emellett a hallószerven keresztül bejutó ingerek pontos feldolgozása is alapvető fontosságú az értelmezés és a létrejövő válaszreakciók szempontjából. A folyamatban kiemelt jelentőségű a korai anya-gyermek kapcsolat minősége: a csecsemő érintésének, ölelésének, a számára biztonságos környezetnek megléte. A korai gyermek-gondozó interakció érzelmi, szenzoros, kognitív és szociális vetületei meghatározó elemek az egészséges fejlődésben, az agyi fejlődés alapjainak szervezői. A gazdagon modulált, mimikával megerősített anyai kommunikáció serkenti a gyermek hangadását, erős motivációt jelent, ezáltal hozzájárul a preverbális képességek kialakulásához. A későbbiek során a világ szülők általi bemutatása, a magyarázatok, az érdeklődő – gyermekre figyelő – szülői magatartás megalapozza a gondolkodási folyamatokat, a beszéd kialakulását, differenciálódását. A jó hangulatú gondolatcserék számos információt közvetítenek a gyermeknek a környezetről, saját magáról, megmutatják a helyes kommunikációs mintákat. 

Azokban az esetekben, amikor a rendszer bármely elemének működése eltér az elvárttól, a beszédfejlődés eltérően alakulhat. A folyamatban keletkezett eltérésekre, zavarokra utalhatnak az  alábbi jelek is: 

• gügyögés hiánya, 

• 1 – 1.5 éves korára még nem mond szavakat, 

• 2.5 – 3 éves korára még nem beszél mondatokban, 

• nem tud egyszerű utasításokat követni, vagy félreérti őket.

Nagyon fontos, hogy megtaláljuk a módját a kommunikációs akadályok elhárításának, mivel ezek jelentős nehézségeket okozhatnak a gyermek és környezete számára egyaránt.

JELENTKEZÉS