Lakatos Katalin Ph.D
(1964-2016)

A HRG a TSMT terápiák, az Állapot- és mozgásvizsgálat és a Longitudinális Komplex Vizsgálat megalkotója

Lakatos Katalin 1964. június 29-én született Szegeden. 1982-ben érettségizett a Szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban, majd a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetében konduktorként tanult. Katalint úszó múltja révén szoros kapcsolat fűzte a vízhez, ezt a közeget választotta arra a célra, hogy a rá bízott gyermekeknek a kellemes élmények mellett szakszerű fejlődési lehetőséget is biztosítson. Így kezdte kialakítani központi idegrendszeri sérült gyermekek számára a későbbi Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika módszert. 1986-ban diplomázott.

Érdeklődése fókuszába az idegrendszeri éretlenség került. Szakmai tudását folyamatosan bővítette, hazai és külföldi tanulmányokat folytatott  hidroterápiás (Halliwick-módszer), manuálterápiás (Dévény módszer, Pfaffenrot terápia), szenzoros integráció témákban, de megtanulta – többek között - a Bliss módszert is. 1990-ben úszó szakedzői, majd 1998-ban speciális pedagógiai végzettséget szerzett. 2006-ban megszerezte PhD. fokozatát a SOTE Testnevelési és Sporttudományi Karán. A disszertáció része volt az általa kialakított neuroszenzomotoros teszt, az Állapot- és mozgásvizsgálat, mely kézikönyv formában 2000-ben jelent meg először. Újszerű szemlélete hiánypótló volt, több ezren megtanulták és használják azóta országszerte.

A  HRG terápia alkalmazása mellett Katalin kiterjesztette célcsoportját más típusú – eltérő idegrendszeri fejlődést mutató (koraszülött, megkésett mozgás- és/vagy beszédfejlődésű, figyelmi problémás, tanulási és beilleszkedési nehézségekkel küzdő, hiperaktív, autizmusban érintett) gyermekek irányába, és a 90-es években megalkotta a HRG módszerrel azonos elméleti koncepcióra épülő, de tornatermi körülmények között alkalmazható  TSMT mozgásterápiás módszert, melynek egyéni és csoportos változata is létre jött; 3 hónapos kortól 12 éves korig alkalmazható.

1993-ban megalapította a HRG Alapítványt (jogutódja a BHRG Alapítvány) az organikusan éretlen gyermekek terápiás központjaként.
Katalin három gyermek édesanyja volt, és ahogyan ő mondta mindig, az Alapítvány volt a negyedik gyermeke.

14 évig dolgozott egyéni és csoportos TSMT terapeutaként a Budapesti Korai Fejlesztő Központban, és több éven keresztül segítette a Szilágyi Erzsébet nevelőotthon, a Kincsesház és a Csillagszem Alapítványi Iskolák, valamint más intézmények sajátos nevelési igényű gyermekeit HRG és TSMT terápiákkal.

Személyiségével sokak példaképe lett emberi és szakmai vonatkozásban egyaránt. A családok és a fejlesztő munka iránti alázatossága, tudásvágya, fáradhatatlan kitartása, állandó segítőkészsége, empátiája voltak legfőbb jellemzői.

Tudását folyamatosan megosztotta, a HRG módszert 1992-től oktatta, később a TSMT terápiát és az Állapot- és Mozgásvizsgálat tesztet; számos szakmai lapban megjelent cikk szerzője, konferenciák jeles meghívottja. Kiváló előadó volt, magával ragadó stílusa és lebilincselő tudása a hallgatóságot nagyon erősen motiválta, különleges példaképnek tekintették, igyekeztek minél többet tanulni tőle. Meglátásai, a megvilágított összefüggések sokak szemléletét változtatták meg; folyamatos kapcsolatban volt tanítványaival, mindig tudott újat mondani nekik. Sokan közülük rendszeres segítői voltak a BHRG Alapítvány nyári táborainak.

2008-ban szerzői mintaoltalom alá került a Katalin által megalkotott BHRG modell, mely az elméleti és gyakorlati elemeket tartalmazó vizsgálati és terápiás koncepció összefoglaló elnevezése.

Saját képzései mellett Katalin oktatója volt a Testnevelési, a Pázmány Péter Katolikus és a Károli Gáspár Református Egyetemeknek, az Egészségügyi Főiskolának; rendszeresen vezetett hallgatóinak terepgyakorlatokat a BHRG Alapítványban.

Sajátos stílusa volt; határozott és következetes szemlélettel mindig a szeretet és tisztelet által vezérelve sok családnak mutatta meg a problémából kivezető utat nemcsak a terápia által, hanem az őszinte, elgondolkodtató vagy direktben kimondott szavakkal. Rengeteg hálás család járt hozzá, sokaknak az egész életét változtatta meg.

Katalin folyamatosan tanult és gondolkodott; megszerzett ismereteit igyekezett beépíteni a terápiás koncepciókba, hogy azok mindig a legújabb szemléletben tudjanak segíteni a gyermekek ellátásában. A Longitudinális Komplex Vizsgálat teszten Lengyel Ritával 2011-től dolgoztak együtt egészen haláláig.

Szakértői tevékenységek

1992 – Ergonómiai Szakértő
1993 – Pedagógiai, neveléselméleti szakértő
1995 – Gyógypedagógia, gyógyúszás szakértő
1995 – Közoktatási szakértő
1998 – Gyógyúszás szakértőKurzusok/továbbképzések
2013 – Pfaffenrot terápia  (SZRT)
2012 – Szinergetikus reflexterápia (Pfaffenrot)
2011 – AIT-FST Hallásterápia (Auditive Integration Therapy) 
2006 – Halliwick-módszer, Budapest, szervező: SE, Gyógytornászképző Kar
2003 – Moduláris tananyagfejlesztés és oktatás – Akkreditált Pedagógus továbbképzési program /Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet/
1996-98 Az EASE (Europian Assosiation for Special Education) 2 éves közép-európai tréningje a Counselling Groupban (az EU-hoz való felzárkózás magyar cseh és szlovák szakemberek számára indított speciálpedagógiai Counselling-projectben)
1996 – A Baltimore-i Egyetem egy hetes nonprofit managerképző tanfolyam a Non-profit Kutató Csoport szervezésében​1995 – Early Education /Eu. Forum részkurzusa, ” In Special Education” a Pozsonyi Comenius Egyetem szervezésében,Losonc
1995 – Infant Assesment Training: Bayley II. a Soros Alapítvány támogatásával létrejött magyarországi kurzus a Georgetown University Child Development Center Faculty of Pediatrics közreműködésével
1994 – Halliwick method, Oxford, szervező: Royal Association of Swimming Therapy 
1991 – Bliss tanfolyam (Bliss Alapítvány)
1990-91 – Szenzoros integrációs terápiák – ELTE BTK Klinikai Pszichológia Tanszék
1989-1991 – Alkalmazott művészi torna mester, modern táncoktatói oklevél​Felsőoktatási megbízások
1996 – 2000 – Magyar Testnevelési Egyetem Humánkineziológus-képzés (magyar/angol nyelven)
1997 – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar- gyógypedagógus hallgatóknak terepgyakolat vezetése
1993-2008 – Gyógyúszás foglalkoztató szakképzés saját kidolgozásban, az egészségügyben miniszteri rendelettel akkreditált 600 órás OKJ-s képzés
1997-1999 – Károli Gáspár Református Egyetemen megbízott (külsős) óraadó (V. éves pszichológia szakos hallgatok spec. kollja)
1996-1998 – SE Gyógytornász képző Kar megbízott külsős óraadója
1993-1994 – A Testnevelés-kerettanterv Készítő Bizottságban való részvétel​ (special needs)
2005. 02. 11.  – Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskola Védőnői Kara – speciál kollégium, címe: A  Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika,  szenzomotoros fejlesztési lehetőségeEgyéb megbízások
1996 – Nemzeti Alaptanterv Officina Bona programcsomagjában a speciális, szenzomotoros szempontok szerint felzárkóztató testnevelés tananyagának kidolgozása 1-10. osztály részére
1997-1998 – A Vakok Általános Iskolája B-tagozata halmozottan sérült gyermekei számára a  látássérlt-specifikus HRG-terápia kidolgozása, beindítása Soros ösztöndíjjal
1995-2001 – Cortex Alapítvány felnőtt agysérültjeinek HRG-foglalkozások tartása heti rendszerességgel
1994-2000 – A Rókus kórház  NIC-ében a pathológiás újszülött és koraszülött osztályon kísérleti korai, édesanyával együtt végeztetett vízi szenzomotoros fejlesztés feladatainak kialakítása és folyamatos betanítása Orvosi Etikai Engedéllyel rendelkező longitudinális kutatás részeként 
1992-1993 – Autista Gyermekek Szülőszövetségének megbízásából a gyermekek egy éves HRG-terápiájának vezetése

Publikációk magyar nyelven

1. Lakatos K.: Új módszer a nagycsoportos óvodások komplett fejlesztésében
Óvodai nevelés, 1993. XLVI. (p. 87-88.)
2. Lakatos K.:
 A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika módszer
Fejlesztő pedagógia, 1993.1-2. sz. (p. 67-68.)
3. Lakatos K.: A nehezen kezelhető, hiperaktív, részképesség-kieséssel küzdő kisiskolás gyerekek csoportos uszodai mozgásterápiája hidroterápiás rehabilitációs módszerrel
Testnevelés és Sporttudomány (az Országos Testnevelési és Sporthivatal tudományos folyóirata),  1994.1. (p. 29-32.)
4. Lakatos K.: A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika módszer
Gyermekgyógyászat, 1994. 2. számú melléklete
5. Lakatos K.: A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (HRG) módszer általános bemutatása Mozgásterápia, 1994/2.
6. Lakatos K.:  Baleset, illetve agyvérzés következtében mozgássérültté vált felnőtt betegek rahabilitációja a HRG-módszer alkalmazásával (p. 57.)
A HRG-módszer alkalmazásának hatásai 2-7 éves pszichomotoros fejlődésben elmaradt gyermekek esetében (p. 58.) Sportorvosi Szemle 1995.
7. Lakatos K.: Intenzív hidroterápiás kurzus Oxfordban
Mozgásterápia, 1995/2. 4. évf. (p. 24.) 
8. Lakatos K.: A kötelező iskolai úszásoktatás problémái
Testnevelés és Sporttudomány (az Országos Testnevelési és Sporthivatal tudományos folyóirata), 1995. 3. 
9. Lakatos K.: Korai vizi fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával
Mozgásterápia, 1995/4. (p. 13-16.) 
10. Lakatos K.: A szenzoros integrációs terápia alkalmazása viselkedési zavaros gyerekeknél
Fejlesztő pedagógia, 1995. 5-6. sz. (p. 102-105.)
11. Lakatos K.: A hidroterápiás rehabilitációs gimnasztika módszer
Módszertani lapok. Speciális pedagógia, 1996. 4.sz (p. 29-34.)
12. Lakatos K.: Miért nem tudnak a “félős” gyerekek a többiekkel együtt megtanulni úszni? Testnevelés és Sporttudomány (az Országos Testnevelési és Sporthivatal tudományos folyóirata) 1996.4. 
13. Lakatos K.: A szenzoros integrációs terápia alkalmazása viselkedési zavaros gyerekeknél
Fejlesztő pedagógia 1997. Klnsz. (p. 190-193.)
14. Sipos P., Tóth J., Lakatos K.: Iskolai scoliosisszűrés kiegészítése szenzoros-integrációs tesztekkel
Gyermekgyógyászat, 1998. 1. sz. (p. 31-40.)
15. Lakatos K.: A szenzomotoros fejlődés jelentősége 0-6 éves kor között, I-VI.
Óvodai Nevelés, Pedagógiai folyóirat, 1999.09.-2000.02. (I: 1999. 7.sz. p. 238-243., II: 1999. 8. sz. p. 287-293., III: 1999. 9. sz. 322-325.,   IV: 1999. 10. sz. p. 360-363., V: 2000. 1. sz. p. 4-7., VI: 2000. 2.sz. p. 42-45. )
16. Lakatos K.: Az iskolaérettség és a mozgásérettség összefüggései
Módszertani lapok. Speciális pedagógia, 1999. 3. sz.
17. Lakatos K.: A gyógyúszás foglalkoztató szakképzés előzményei, kialakulása, jövője
ETIinfo 1999. 5. sz. ( p. 4-5.) 
18. Lakatos K.: Az iskolaéretlenség korai felismerése
Fejlesztő pedagógia, pedagógiai szakfolyóirat, 9. évf. 1999. 4-5 sz. (p. 3-25.)  http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=27595
19. Lakatos K.: Prevenció, kapcsolatépítés, okos szeretet
Fejlesztő pedagógia, pedagógiai szakfolyóirat, 11. évf. 2000. 4-5. sz. (p. 81-91.)   http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=21038
20. Lakatos K.: Korai egyéni és kiscsoportos fejlesztés 1992-1999 között
Fejlesztő pedagógia, pedagógiai szakfolyóirat, 2000. 4-5 sz. (p. 101-119.) http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=21038
21. Lakatos K.: A mozgás és a pszichoszociális fejlődés kapcsolata
In:  Dr. Kovács F., Dr. Vidovszky -G.  (szerk.): Alapok, felelős kiadó: Anonymus Alapítvány, Image nyomda, Bp. 2000. ( p. 47-97.)
22. Lakatos K.: A mozgás jelentősége és fejlesztő hatásai „más” fogyatékosság esetén
In:  Dr. Kovács F., Dr. Vidovszky -G.  (szerk.): Alapok, felelős kiadó: Anonymus Alapítvány, Image nyomda, Bp. 2000. (p. 154-179.)  
23. Lakatos K.: Az iskolaérettség és a mozgásérettség összefüggései
Speciális pedagógia (a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény módszertani folyóirata), 2000. 3. szám (p. 18-28.) hátterének objektív “felderítése”
Tanító, 2001. 1. sz. (p. 20-21.)
24. Lakatos K.: A tanulási, a figyelmi, a magatartási és beilleszkedési zavarok
25. Lakatos K.: Korai szenzomotoros fejlesztés
Fejlesztő pedagógia 2001. 6. sz. (p. 6-21.)  
http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=20508
26. Lakatos K.: Összehangolt szárazföldi és vízi fejlesztés a tanulási és magatartási zavarok leküzdésére (p. 93-96.), A szenzoros integrációs terápia alkalmazása viselkedési zavaros gyermekeknél (p. 115-118.), Korai vizi fejlesztés a HRG-módszer alkalmazásával (p. 119-126.)
In: Összefoglaló a Korai fejlesztők konferenciáin elhangzott előadásokból, Pécs, ÁNK. 2001. 27. Lakatos K.: Szenzomotoros szemléletű tornatermi és uszodai fejlesztések az óvodáskorban
In:  Óvónők kincsestára, Módszertani kézikönyv, 2001. október (p. 1-19 o.)28. Lakatos K.: Korai szenzomotoros fejlesztés a BHRG Alapítvány Központjában
Család, gyermek, ifjúság, orvosi, szociológiai, családsegítő szakfolyóirat, 2001. 6. sz.(4-12.)  http://www.csagyi.hu/images/stories/kiadvanyok/folyoirat/CsaGyI_2001_6.pdf29. Lakatos K.: Szenzomotoros szemléletű tornatermi és uszodai fejlesztések az óvodáskorban, A HRG és a TSMT-II. bemutatása
In: Óvónők kincsestára,  Raabe kiadó, 2001. okt.  (p. 1-19.)30. Lakatos K.: A korai szenzomotoros fejlesztés lehetőségei 1-2.
MOTESZ Magazin (1: 2002. 1. sz. p. 22., 2: 2002. 2. sz. p. 22.)31. Lakatos K.: Kutatási eredmények és gyakorlati tapasztalatok a korai fejlesztésben
Speciális pedagógia, 2002. 3. sz. (p. 5-35.)32. Lakatos K.: Az iskolaéretlenség szűrése az állapot- és mozgásvizsgáló teszttel
Új Pedagógiai Szemle, 2003. március (p. 137-149.)  http://ofi.hu/tudastar/lakatos-katalin33. Lakatos K.: Állapot és mozgásvizsgáló teszt bemutatása, Magyar Sporttudományi Szemle, 2003. 3-4. sz. (p. 24-31.) 34. Lakatos K.: Preventív szemléletű szakmai koncepció a részképesség-hiányosságokat mutató, az organikus érettség szempontjából veszélyeztetett, a hátrányos szociokulturális környezetben nevelkedő, az iskolai beválásban rizikós/kudarcos 5-7 éves gyermekek számára, tanulmány az ANTSZ, ill. a közoktatással, a gyermekegészségüggyel, gyermekvédelemmel, munkaerőpiaci kérdésekkel foglalkozó minisztériumok és állami intézmények részére, kézirat

35. Lakatos K.:
 Javaslat állapot- és mozgásvizsgáló teszt alkalmazására az iskolaéretlenség korai kiszűrése érdekében, Speciális pedagógia (a Kiss Árpád  Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény módszertani folyóirata), 2003. december, 10. évf. (p. 1-13.)36. Lakatos K.: A mozgásvizsgálat és az iskolaérettségi vizsgálat összefüggései
Speciális pedagógia, 2003. december, 10. évf.37. Lakatos K.: Szenzomotoros vizsgálatok alkalmazása az iskolaérettséghez szükséges készségek és részképességek szintjének felmérése céljából
Speciális Pedagógia, 2003. 3-4. sz. (p. 1-17.)38. Lakatos K.: Hiánypótló és alapozó szenzomotoros fejlesztések alkalmazása az iskolaérettséghez szükséges készségek és részképességel szintje javítása céljából
Módszertani lapok. Alsó tagozat, 2003. 3-4. sz. (p. 18-31.)39. Lakatos K.: Szenzomotoros fejlesztési lehetőségek az iskolaéretlenség korrekciójáért
Speciális Pedagógia, 2003. december40. Lakatos K.: Javaslat Állapot- és mozgásvizsgáló teszt alkalmazására az iskolaérettség korai kiszűrése érdekében
Speciális pedagógia, 2003. 4. sz. (p. 1-13.)41. Lakatos K.: A tanulási, magatartási és figyelemzavarok okairól
Budapesti Nevelő (A Fővárosi Pedagógiai Intézet Szakmai Folyóirata), 2004/4. (p. 53-67.) 42. Lakatos K.:  Az alapkészségek fejlesztési lehetőségei a HRG és TSMT –I-II módszerekkel
In: Integráció és inklúzió (szerk.: M. Tamás Márta) Trefort Kiadó, 2006 (p. 168-180.)43. Lakatos K.:  Organikus éretlenség – tünetek, vizsgálatok, terápiák
Fejlesztő pedagógia, 2007. 5. sz. (p. 42-43.)44. Lakatos K.: Az organikus éretlenség/érési zavar, illetve sérülés tünetei, valamint neuro-szenzomotoros vizsgálati lehetőségei különböző életkorokban 1.
Fejlesztő pedagógia, 2007. 6. sz. (p. 30-42.)45. Lakatos K.: A 0-2-3 éves korban alkalmazható egyéni szárazföldi Tervezett SzenzoMotoros Tréningek (TSMT-I.) bemutatása a BHRG Alapítványban 
Fejlesztő pedagógia, 2008. 2. sz. (p. 19-29.)46. Lakatos K.: Kihívást jelentő gyermekek az egészségügyben és a közoktatásban
Fejlesztő pedagógia, 2008. 3. sz. (p. 42-56.)47. Hámori E, Királdi K, Lakatos K.,  Dr. Beke A.: Kötődési minták csecsemőkorban és kisgyermekkorban –  koraszülött anya-gyerek párok utánvizsgálata
Serdülő- és gyermekpszichoterápia  pszichoanalitikus szakfolyóirat,  2009. IX. 1. (p. 100-110.)48. Lakatos K.: Az eltérő fejlődés okai és vizsgálati lehetőségei 3 hónapos kortól 1 éves korig
In:  Védőnők kézikönyve, Raabe 2016. (p. 1-25.)

49.
 Lakatos K.:  Az eltérő fejlődés okai, tünetei, vizsgálati lehetőségei 1-3 éves kor között
In: Védőnők kézikönyve, Raabe, 2016. (p. 1-24.)

Nemzetközi publikációk

1. Lakatos K.: Hydroterapeutická rehabilitacná gymnastika, Efeta Redakcia Pedagogicka Fakulta, 2005 / 4.

2. Lakatos K., Tóth G.: An introduction of the Hungarian BHRG model as a successful method in early childhood intervention, Journal of Education and Child Studies, No. 6. 2014.  (p. 27-39.) Society of Education and Child Studies Sagami Women’s University, Tokyo, Japan

Előadások

1.  Óvodások komplex preventive és felzárkóztató uszodai fejlesztése a HRG-módszerrel    
Óvodapedagógusok Országos Dyslexia-prevenciós továbbképzése, Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szombathely, 1994. 06. 22.

2.   A Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika
Gyula – gyógyvíz – rehabilitáció  tudományos konferencia, Gyula, 1995. 15. 04.

3.  Az éretlenség rizikói, a korai felismerés tünetei, korai szenzomotoros terápiák 
A magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és Orvostudományi Társaság konferenciája, Pécs,  1999. 04. 17.

4.   Az állapot és mozgásvizsgálat bemutatása és értékelési módja, szenzomotoros terápiák
A tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarok korai felismerése, a kisgyermekkori ellátás lehetőségei 
A Pozitív Országos Szakmai Egyesület konferenciája, Budapest, 2000. 05. 09.

5.  Az iskolaérettség és a mozgásérettség összefüggései 
Mozgásbiológiai Konferencia, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar, Budapest, 2001. 11. 8.  

6.  Szenzomotoros szemléletű vizsgálatok és az iskolaérettségi vizsgálatok összevetése
Korai Fejlesztők VI. Országos Konferenciája, Pécs, 2001.11.09. 

7. A HRG és a TSMT-módszerek bemutatása, alkalmazási területei, pozitív hatásuk az iskolaérettség kialakítására
Alapozó terápia, akreditált pedagógus-továbbképzés, Budapest, 2002. 06. 19.

8.  Mozgásvizsgálat, mozgásfejlesztés.
Innováció, új módszerek a speciális iskolában, Kiskőrös, 2003. 02. 21.  

9.  Bemutatkozik a BHRG Alapítvány
Pszinapszis, VII. Budapesti Pszichológus Napok, Budapest, 2003. 03. 08. 

10.  Az iskolaéretlenség hátterében álló okok, az Állapot- és mozgásvizsgálat bemutatása
Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok: Valahol Európában?! Sopron, 2003. 03. 27-29.

11.  A HRG és a TSMT-módszerek bemutatása, alkalmazási területei, pozitív hatásuk az iskolaérettség kialakítására
Alapozó terápia, akkreditált pedagógus-továbbképzés, Budapest, 2003. 06. 17.

12.  A mozgásérettség és az iskolaérettség összefüggései,  Preventív-korrektív mozgásfejlesztési módszerek a részképesség-gyenge gyermekek felzárkóztatására 
Phare-pályázati támogatással tartott „Lépésről lépésre” pedagógustovábbképzés a sikeres integráció bevezetése érdekében, Ibrány, Gávavencsellő, 2003. 08. 13-14. 

13.  Magyar szenzomotoros terápiák alkalmazása a dyslexia tüneteinek csökkentése érdekében,
First European Dyslexia Conference 16.15/17.45. (Budapest) 2003. 10. 03. 

14.  A HRG-módszer bemutatása, együttműködési tapasztalatok  
Nyitott Ajtók – Befogadó intézmények XII. országos csepeli találkozója, Budapest, 2006. 03. 22.  

15.  Organikus éretlenség és szenzomotoros fejlesztések
Térségi Óvodai Konferencia, Dombóvár, 2006. 03. 27.   

16.  Az idegrendszer érettsége és az iskolaérettség összefüggései
Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok, Sopron, 2003. 03. 28.

17. A Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány tevékenységének bemutatása – Tájékoztató a BHRG vizsgálati eljárásairól, az óvodákban és iskolákban dolgozó, a témában érintett kollegák által is alkalmazható módszerekről
Józsefvárosi Önkormányzat Oktatatási, Közművelődési, Ifjúsági és Soportosztály továbbképzése, Budapest, 2005. 01. 25.   

18.  Iskolaérettség. Az organikus éretlenség vizsgálata és terápiás lehetőségek. Szenzomotoros fejlesztések a HRG, a TSMT-I és TSMT-II a készségfejlesztés szolgálatában
XVI. Pest Megyei Védőnői Nap, Budapest, 2006. 04. 20.

19. A beszéd, a ritmus és a szerialitás jelentősége a HRG (uszodai) és a TSMT (tornatermi) fejlesztésekben 
ÁNK, III. Apáczai Szakmai Napok, Budapest, 2006.11.06.

20.  Az organikus éretlenség 5 éves kortól,- iskolaéretlen lesz? 
Magyar Védőnők Egyesülete által szervezett “Tanévnyitó” iskolaegészségügyi konferencia, Budapest, 2006. 08. 28.

21. A korai szenzomotoros fejlesztés preventív és korrektív jelentősége 
Konferencia az ifjúság egészségéért, edzettségéért, Keszthely, 2006. 09. 14.

22. Organikus éretlenség kiszűrése az óvodákban 5 éves kortól. Az Állapot- és mozgásvizsgálat bemutatása 
Egészségfejlesztés a közoktatási intézményekben, OEFI, Budapest, 2006. 11. 24.

23.  Az Állapot- és mozgásvizsgálat bemutatása 
Házi Gyermekorvosok Egyesülete X. Tudományos Konferenciája, Siófok, 2008. 05. 23-25. 

25.  A korai HRG-TSMT fejlesztések hatásai a szülő-gyerek kapcsolatokra
Szabadegyetem nemcsak pedagógusoknak, Zala Megyei Önkormányzat Pedagógiai Intézet, Keszthely, 2009. 05. 19

26.  A BHRG bemutatása
Bukfenc a Bárczi Gusztáv Korai Fejlesztő Nevelési Centrum névadó ünnepsége, 2009. 11. 11. 

27.  Az organikus éretlenség okai, vizsgálati lehetőségei, terápiái 
Dalmady Győző óvoda, Ált. Iskola és EGYMI 50 éves évfordulója, Nagykőrös, 2011. 04. 20.

28.  A Longitudinális Komplex Vizsgálat (LKV) bemutatása, alkalmazásának céljai
Magyar Pszichológiai Társaság XX. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, Budapest, 2011. 05. 27. 

29.  A mozgás és az iskolaérettség kapcsolata 
Levelekbe zárt óvodatörténetek, Kistérségi Óvodapedagóiai Nap, Tata, 2011. 11. 21. 

30.  A BHRG-modell autizmus specifikus elemei
A jövő útjai – Társadalmi felelőségvállalás a sajátos nevelési igényű gyermekekért, Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Okt. Intézményei, Kiskőrös, 2011. 11. 23. 

31.  Az adaptive motoros válaszok kiváltásának jelentősége a megkésett mozgásfejlődésnél a TSMT-I és a HRG-terápiáknál 
A veleszületett kóros mozgás és értelmi fejlődés prevenciója, korai kezelése és rehabilitációja. A Magyar Fejlődésneurológiai Társaság IV. Kongresszusa, Budapest, 2015. 05. 16.   

32. A Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid©) szűrőmódszer  kidolgozása és bevezetése a korai diagnosztikába 
Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, Eger, 2015. 05. 28.  

33. Lengyel R., Hámori E., Lakatos K.: A 3-6 hónapos kori Longitudinális Komplex Vizsgálat (LongiKid©) és a Bayley-III eredményeinek összehasonlítása
Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Jubileumi Tudományos Nagygyűlése, Eger, 2015. 05. 28.  

Poszter-prezentációk

M. Salvara, K. Lakatos: Applying the HRG method for the rehabilitation and development of childreen with motor, cognitive, behavioural and social problems 7th Congress of the European College of Sport Science, Athen, 2002. 07. 24-28.

Előadások nemzetközi konferenciákon

1. Applying the Hydrotherapic Rehabilitational Gymnastic (HRG) Method for the Rehabilitation and Development of Children with Motor, Mental, Behabior, Social and Emotional Problems
Akademia Wychowania Fizycznego Warsawie, Poznan, 1995. 05. 18-20.

2. Prevencia zdravotheho postihnutia vcasnou sensomotorickou stimulaciou u detskej populácie,  Banska Bystrica, 1998. 1. 15-16.

3. Mikilvaegi hreyfingar, möguleikar hreyfiprounar í bernsku,
Iceland, 2007. 02. 18. 

4. Applying into the BHRG-model, lecture and workshop
Psychomotor Development Symposium and workshop, Sagamihara, 2012. 02. 7-8.

5. A halmozottan hátrányos helyzet, a sikertelen sikolai beválás és az organikus éretlenség összefüggései
International Research Institute Komarno, Nove Zamki, 2014. jan.9-11.

Publikációk
Wikipédia
www.odrportal.hu

Kapcsolódó tartalom:
Megemlékezés Lakatos Katalinról