Lakatos Katalin Ph.D  (1964-2016)

A HRG módszer, az egyéni és csoportos TSMT terápiák,
valamint az Állapot- és mozgásvizsgálat kidolgozója

 

 

 

2012  – Szinergetikus reflexterápia (Pfaffenrot)
2011 – AIT-FST Hallásterápia
1996-1998  – ELTE Bölcsészettudományi Kar –  speciális pedagógia szakos szakpedagógus
2000-2006  – SOTE  Doktori Iskola – Ph.D fokozat
1994, 2006  – Halliwick-method terapeuta
1991-1992  – ELTE  Szenzoros integrációs terápiák
1988-1990  – Dévény Anna Alkalmazott Művészi Torna (AMT) mesterképzés – modern táncoktató
1986-1990  – Magyar Testnevelési Egyetem – úszás szakedző
1982-1986 – Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet – konduktor

Lakatos Katalin egész életét a gyermekeknek szentelte, családok ezreinek segített jobb, teljesebb életet élni. Saját iskolát teremtett. Az ő nevéhez fűződik az Állapot- és mozgásvizsgálat, a Longitudinális  Komplex Vizsgálat, valamint a HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika) és a TSMT (Tervezett SzenzoMotoros Tréning) módszerek megalkotása. Tudásával és emberi nagyságával önzetlenül nyújtott segítséget, és adott további reményt bárkinek, aki hozzá fordult.  
1986-ban konduktorként diplomázott, amit 1990-ben úszó szakedzői, majd 1998-ban  speciális pedagógiai végzettség követett. 2004-ben megszerezte PhD fokozatát a SOTE  Testnevelési és Sporttudományi Karán.  Szakmailag mindig igyekezett az élvonalban járni. Folyamatosan továbbképezte magát a vízi és szárazföldi mozgásterápiás módszerekben, illetve minden olyan területen,  amivel a rászoruló gyermekeken és családokon tudott segíteni (Szenzoros Integrációs Terápiák, Halliwick módszer, Bliss, Auditív Integrációs Terápia, Pfaffenrot terápia).  
1993-ban megalapította a HRG Alapítványt (jogutódja a BHRG Alapítvány) az organikusan éretlen (koraszülött, megkésett pszichomotoros fejlődésű, hiperaktív, autista,  érzékszervi és értelmi sérült, iskolaéretlen, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral  küzdő) gyermekek megsegítésére. Emellett 14 évig dolgozott egyéni és csoportos TSMT  terapeutaként a Budapesti Korai Fejlesztő Központban, és több éven keresztül segítette  egy nevelőotthon, és más, sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó alapítványi  iskolák munkáját.  
Személyiségével sokak példaképe lett, emberi és szakmai vonatkozásban egyaránt. Fáradhatatlansága, segítőkészsége, empátiája a nehéz pillanatokban is töretlen maradt.  Meleg, határozott és következetes pedagógiai énje mögött határtalan érző szív lakozott.  Olykor fájdalmasnak tűnő őszinteségét mindig a segítő szándék vezérelte.  
A szakmai vezetés és oktatás mellett Lakatos Katalin sosem hagyott fel a gyermekek ellátásával. Szívügye volt, hogy személyesen is segítsen az érintett családoknak. Szakmája elismert  mestereként adta át tudását hazai és nemzetközi konferenciákon, tanfolyamokon és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem előadásain. Számtalan innovatív, kiemelkedő, szakterületén egyedülálló kutatás fűződik nevéhez. 
Publikációk
Wikipédia