BUDAPESTI HIDROTERÁPIÁS REHABILITÁCIÓS GIMNASZTIKA ALAPÍTVÁNY

A BHRG Alapítvány a korai fejlesztésben tevékenykedő támogató szervezet, mely a szakmai és társadalmi felelősségvállalás alapgondolatával működik.

Az Alapítvány az eltérő fejlődésű (koraszülött, megkésett beszéd és/vagy mozgásfejlődésű, hiperaktív, autizmusban érintett, figyelmi és/vagy tanulási nehézségekkel, viselkedésproblémával küzdő, iskolaléretlen, stb.) gyermekekért dolgozik segítve családjaikat és a velük foglalkozó szakembereket. Fő tevékenységünk a problémakör megismertetése, jelentőségének hangsúlyozása, a fejlesztés megszervezése rászoruló gyermekek számára, valamint a TSMT/HRG módszerek kiképzett terapeutáinak szakmai támogatása, továbbképzése. Munkánk preventív, korrektív, habilitációs és rehabilitációs célú.

Az BHRG Alapítvány fontos szerepet vállal a védőnők, bölcsődei kisgyermeknevelők, óvónők, házi gyermekorvosok, szülők érzékenyítésében; figyelmüket  előadások, konferenciák, szupervíziós alkalmak keretében hívjuk fel az eltérő fejlődés jelentőségére, a tünetek felismerésére, a megfelelő időben végzett szűrővizsgálatokra, és a segítséget nyújtó terápiára. Együttműködéseket alakítottunk ki számos szakmai szervezettel, a helyi önkormányzattal, hogy jó gyakorlatunkat megosszuk, támogatva az érintettek mielőbbi segítséghez jutását.

Alapítványunk szakmai koncepciója a Lakatos Katalin PhD által 3 hónapostól 11 éves korú gyermekek számára kidolgozott vizsgálati protokoll, valamint a TSMT és HRG mozgásterápiás módszerek köré épül. A Longitudinális Komplex Vizsgálat által kiszűrhető ún. idegrendszeri éretlenség vízi és tornatermi keretek között alkalmazható terápiás megoldása segíti a gyermekek mozgásos, értelmi és szociális képességeinek optimális fejlődését.

A Lakatos Katalin emlékére létre hozott Ösztöndíjjal a rászoruló családok esélyegyenlőségét  támogatjuk éves pályázati periódusok keretében.

Az Alapítvány szakmai vezetője, Madács Anita képviseli annak a társadalmi szükségletnek a nagyköveti szerepét, hogy az idejében felfedezett eltérő fejlődés és a lehető legkorábban megkezdett komplex segítségnyújtás kiemelt jelentőséggel bír;  adjunk lehetőséget a gyermekeknek a sikeres mindennapokra, adjunk esélyt a teljes életre!.

Szakmai rendezvényeink, konferenciáink évente több alkalommal, az ország számos pontján kerülnek megrendezésre; a BHRG Szabadegyetem 2011 óta működik átlagosan 230 fő részvételével, a szakma jeles orvos, pszichológus, pedagógus képviselőinek előadásaival.

Nyaranta intenzív fejlesztő táborokat ajánlunk 3 éves kortól, ahol öt napon keresztül tornatermi TSMT, vízi HRG, finommotorika és kognitív fejlesztésben részesülnek a résztvevő gyermekek. A szülők nagyon elégedett visszajelzésekkel rengeteg pozitív változásról számolnak be gyermekeik állapotának változásával kapcsolatban.

Erasmus+ projektek keretében négy ország együttműködésével elkészítettünk egy szülői tájékoztató füzetet 0-6 éves gyermekek fejlődésével kapcsolatban, melyben a szülő a fejlődési mérföldkövek alapján követheti gyermeke érését, és tájékoztatást, valamint ajánlást kap arra az esetre, ha eltérést tapasztal az átlagosan elvárható teljesítmény és a gyermekéé között. A kiadványban szerepelnek a leggyakrabban előforduló eltérések, és az intézmények, ahova segítségért fordulhatnak. Nemzetközi együttműködés keretében autizmussal foglalkozó török partnerszervezettel dolgoztunk együtt jó gyakorlat megosztásán.

A SZAKMAI MUNKA PILLÉREI – A gyermekkori eltérő fejlődés komplex megközelítésének elemei

Esélyteremtés, családok támogatása Szakmaközi
kapcsolatok építése
Figyelemfelhívás az eltérő fejlődés jelentőségére Szakemberek
támogatása
Információátadás,
a szülők támogatása
a fejlesztésekhez való hozzáférésben.
A korai fejlesztés multidiszciplináris  megközelítése a társszakmák képviselőinek bevonásával. A tünetészlelés, a BHRGModelL© elemeinek megismertetése (vizsgálatok, TSMT, HRG terápiák). A korai fejlesztéssel kapcsolatos szaktudás és jó gyakorlatok átadása.
TEVÉKENYSÉGEK
 • Érzékenyítés és misszió
  Előadásokat, workshopokat, konferenciákat szervezünk az eltérő fejlődésmenet témájában, a BHRG Modell vizsgálatainak és szenzomotoros terápiás módszereinek megismertetése céljából. Figyelemfelhívó kampányokkal igyekszünk az eltérő fejlődésmenetű gyermekeket nevelő szülők különleges helyzetére rávilágítani. A gyermekalapellátásban résztvevő szakemberekkel rendszeresen tartjuk a kapcsolatot, konferenciáikat előadásokat szervezünk, hogy új információkat közvetítsünk és továbbadjuk a jó gyakorlatokat. Nagyköveti programunkkal a tünetészlelés jelentőségére és az időben megkezdett szakszerű ellátás hatására hívjuk fel a figyelmet.

 • Szülők, családok támogatása
  Az esélyteremtés kiemelkedő cél, melyet a családok számára szervezett ismeretterjesztés és egyéni tanácsadás formájában valósítunk meg. Az Alapítvány szakmai segítséget ad és pályázati formában anyagi támogatást nyújt a rászoruló gyermekek és családjaik számára a LongiKid diagnosztikai felmérések és TSMT/HRG terápiák igénybevételéhez.

 • Szakemberek támogatása
  A kiképzett TSMT/HRG terapeutákat és az egyéb érdeklődő szakembereket speciális képzések szervezésével segítjük tudásuk bővítésében.

 • Tudományos együttműködés és kutatás
  Részt veszünk a neuro-szenzomotoros szemléletű vizsgálatok (AMV, LongiKid), és terápiák (TSMT és HRG) hatásmechanizmusához kapcsolódó tudományos projektekben, illetve egyéb, a szakterületünkhöz kapcsolódó kérdések kidolgozásában.

 • Lakatos Katalin emlékgondozás
  Kiemelkedő szakmai munkát végző TSMT/HRG terapeuták munkájának elismerésére létre hoztuk Az év terapeutája díjat;  emlékéveket, jótékonysági eseményeket szervezünk. Rendszerezzük Lakatos Katalin szakmai munkáját.
A BHRG ALAPÍTVÁNY BELSŐ ÉRTÉKEI
 • Elfogadás: A családokhoz való hozzáállásunkban fő szempont a családok tisztelete, helyzetük megértése, és gyermekük egyedi fejlődése iránti nyitottság.
 • Szeretet, törődés: Munkánk során megkülönböztetett odafigyeléssel és empátiával foglalkozunk a hozzánk forduló családokkal, szakemberekkel.
 • Felelősségérzet: Arra törekszünk, hogy a családok helyzetéhez és gyermekeik aktuális állapotához mérten a lehető legjobb segítséget nyújtsuk mind szakmai, mind emberi szempontból.
 • Érdekképviselet: A családok és szakemberek jogainak érvényesítése a gyermekek szűrővizsgálata, fejlesztése és a TSMT, HRG fejlesztő módszerek vonatkozásában
 • Társadalmi felelősségvállalás: Szakmai előadások, szülőedukáció, szakmai egyeztető fórumok szervezése, érzékenyítés, jótékonyság.
A BHRG ALAPÍTVÁNY VÍZIÓJA

  Egy olyan világ, ahol az emberek saját képességeikből a legtöbbet tudják kihozni és ezeket a képességeiket önmaguk és a társadalom javára fordítják. Az egyén fejlődési sajátosságainak a társadalom megfelelő jelentőséget tulajdonít, különös tekintettel a mozgásos, a kognitív, a pszichés és a szociális terület működésének eltéréseire, és biztosítja az adekvát megoldást a problémára/nehézségre. 

ADATOK
Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika Alapítvány
Nyilvántartási szám: 01-01-0008017
Kuratóriumi elnök:  Fenyősi Fanni
Telephely:  1033 Bp., Tavasz u. 5.
Szakmai vezető:  Madács Anita
Számlaszám:  16200010-60313566 /Magnet Bank/
Adószám:  18241343–1–41
Beszámolók: 2021, 2021./részletes/2020.